Nickerie.Net, woensdag 09 maart 2011


Rijstboeren zelf verantwoordelijk voor rattenplaag en schimmel

Nickerie - Rijstboeren in onder andere Wageningen en Nickerie zijn zelf verantwoordelijk voor de rattenplaag en schimmelaantasting waar hun aanplant op dit moment onder te lijden heeft. Dat schrijft het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in een persbericht. De boeren hebben volgens het departement niet alleen laat ingezaaid, ze hebben daarnaast een niet door LVV ondersteund zaaizaad ingekocht bij andere leveranciers.

Waarnemend onderdirecteur Soeresh Algoe (links) luistert naar een rijstboer van wie het areaal is aangetast door de schimmelziekte nekblast.

De schimmel, nekblast genoemd, houdt zich vooral op in paardengras dat in grote hoeveelheden langs de rijstvelden groeit. Rijstblastziekte is de meest vernietigende schimmelziekte voor de rijst. De schimmel nestelt zich vlak onder de pluimen van het hoge gras, in de zogenoemde 'nek'. De kans dat dit schimmel overwaait naar de arealen is vrij groot. Volgens Soeresh Algoe, waarnemend onderdirecteur Landbouw op LVV, blijkt dat de zaaizaadlijn 125 van ADRON gevoeliger is voor deze schimmel.

Algoe en ook Nareen Gajadien, deskundige op het gebied van gewasbescherming bij het ADRON (Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie), stellen dat de rijstboer er zelf voor moet zorgen dat de omgevingsfactoren voor een gezonde groei en ontwikkeling van de padie aanwezig zijn. De boer moet de groei van paardengras en ander onkruid dat schadelijk is voor zijn aanplant, tijdig aanpakken. De schimmel kan dan in een vroeg stadium worden ontdekt bij de teelt. ďHet is aan de boer om zijn aanplant goed te verzorgenĒ, verklaart de landbouwdeskundige in het persbericht van LVV.

Algoe heeft zich de afgelopen week georiŽnteerd in de aangetaste rijstgebieden. De rattenplaag in Wageningen heeft volgens Algoe alles te maken met hygiŽne. Ook daar is de boer zelf verantwoordelijk voor. Rondom de velden die de onderdirecteur heeft bezocht, zijn zowel de natte als de droge infrastructuur waar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor verantwoordelijk is, goed onderhouden. Dit beeld staat in schril contrast met het onderhoud door de boeren zelf. Daarbij zijn vooral de zogenaamde secundaire lozingen schadelijk geweest.

Een delegatie van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) heeft vorige week een bezoek gebracht aan minister Hendrik Setrowidjojo van LVV. Tijdens die ontmoeting had de SPBA aandacht gevraagd voor zowel de schimmelziekte als de rattenplaag.

Het ministerie heeft altijd de noodzaak van de inzaaiperiode benadrukt. Late inzaai verhoogt de kans op ziekten en plagen. Daarnaast worden de dammen vernietigd bij de oogst, omdat bij late inzaai in de regentijd wordt afgeoogst. De boeren hebben dan ook weinig tijd om de arealen goed te bewerken voor de volgende inzaai, wat directe negatieve gevolgen heeft voor de opbrengst. Bij elk seizoen geeft het ministerie de inzaaiperiode, die zorgvuldig wordt bepaald, via de media aan. Het ADRON is bezig de schade van de schimmelziekte in kaart te brengen en geeft de boeren advies over effectieve bestrijding van de schimmel.

Nickerie.Net extra:

Zie voorlichtingsfilm Adron tegen nekblast  en tegen plagen

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

09-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics