Nickerie.Net, zondag 13 maart 2011


Ernstige onrust bij Staatsolie over nieuwe financieel directeur

12/03/2011

Paramaribo - De Staatsolie Werknemers Organisatie (Swos) schrijft de regering maandag een brief waarin wordt aangegeven dat de bond gekend wil worden bij de benoeming van topfunctionarissen binnen het bedrijf. Dit is het resultaat van een vergadering die de werknemersorganisatie gisteren had met stafleden binnen het bedrijf.

Aanleiding is de benoeming van een nieuwe financieel directeur bij het bedrijf, wat reeds geruime tijd voor onrust zorgt. De regering wil Iwan Poerschke aanstellen, terwijl binnen Staatsolie reeds jaren Agnes Moensi is klaargestoomd om de post in te vullen die vacant werd nadat Iwan Kortram met pensioen ging. Een voor gisteren geplande aandeelhoudersvergadering vond geen voortgang. Bondsvoorzitter Lloyd Read zegt dat de bond, zoals gebruik is, gekend wil worden bij zo'n ingrijpende benoeming. Er is een aantal criteria waaraan zo'n functionaries moet voldoen en tegen dat licht moeten de kandidaten geplaatst worden. Poerschke weet van niemand iets. Aan de andere kant is Moensi die nu onderdirecteur is, jarenlang klaargestoomd.

Onder meer heeft zij een erg grote rol gespeeld bij de onderhandelingen bij het verkrijgen van de financiering van de uitbreiding van de raffinaderij. “En van die banken krijg je geen geld als je niet met kennis aan de tafel aanschuift”, zegt Read. Hij voert aan dat Staatsolie een belangrijke rol vervult in de gemeenschap. Over het afgelopen jaar is een winst voor aftrek van belasting van ongeveer 300 miljoen US dollar geboekt, wat inhoudt dat de Staat ongeveer 200 miljoen US dollar moet ontvangen. De samenleving, en daar is de bond deel van, moet volgens de bondsvoorzitter waken dat er geen rare dingen gebeuren met het bedrijf. Hij waarschuwt voor het plaatsen van personen die niet voldoen aan het profiel om een positie in te nemen, omdat dit funest kan worden voor Staatsolie. Het bedrijf gaat in de komende vier jaar een investeringsprogramma van bijna 1 miljard US dollar uitvoeren. Daarnaast heeft het een obligatielening lopen waar de gemeenschap 55 miljoen US dollar in heeft geïnvesteerd.

“Dat wil zeggen dat er geen ruimte is om grote risico's te nemen", aldus Read. Hij voert aan dat het volk de aandeelhouder is van het bedrijf en de overheid de taak heeft als goed huisvader hiermee om te gaan. Hij zegt dat een van de zaken die binnen Staatsolie goed geregeld is, het carrièrepad is. Moensi heeft dit pad gevolgd en is in 2009 benoemd als onderdirecteur. Nu is zij door het bedrijf genomineerd om verder te schuiven, wat tot gevolg heeft dat onderop verschuivingen naar boven plaatsvinden. Met een instroom van buiten wordt dit belemmerd. Ook vraagt Read zich af wat de rol kan zijn van Poerschke als die reeds 58 jaar is.

“Het eerste jaar leer je vooral veel en het tweede jaar ben je bezig met overdragen, omdat je met pensioen moet”, schetst de bondsvoorzitter het vooruitzicht. Hij waarschuwt de regering voor het politiseren van parastatale bedrijven, omdat het vooral die bedrijven zijn die zorgen voor economische activiteit. Als door het politiseren van die bedrijven de activiteit minder wordt, heeft dat repercussies voor de totale economie en daarmee ook voor de bevolking. Daar moet niet alleen de overheid op bedacht zijn, maar ook de samenleving die daarvoor moet waken.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

10-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics