Nickerie.Net, maandag 14 maart 2011


23 bevorderingen bij politie gewest Nickerie
Geplaatst: 12/03/2011

Nickerie - In de werkkamer van gewestelijk politiecommandant August Sabajo hebben 23 manschappen na een lange wachtperiode eindelijk hun bevorderingsdocumenten ontvangen.

De manschappen die in diverse rangen bevorderd zijn, hebben zeker meer dan zes maanden moeten wachten op deze dag. Volgens inspecteur Loyd Tolud, vertegenwoordiger van de politiebond, is er alles gedaan om de bevorderingen gerealiseerd te krijgen. Tolud wees de kaderleden erop dat van hen een ander gedrag wordt verwacht en dat zij vooral niet arrogant en/of naast hun schoenen moeten gaan lopen, maar correct moeten handelen.

Districtcommissaris Laksminarain Doebay benadrukte dat de epauletten niet zo zwaar zijn als de verantwoordelijken die gedragen moeten worden. Hij zegt dat de manschappen liever eerst hun plichten vervullen waarna automatisch rechten verkregen worden, dan het omgekeerde. Doebay heeft de mannen meegegeven dat zij zich klantvriendelijk moeten opstellen en dat mensen niet onheus behandeld moeten worden. Niet alle politiemannen waren aanwezig bij de bevorderingsplechtigheid. De nieuwbakken brigadier Astrid Amsterdam bedankte de politiebond en top voor al datgene wat erin geresulteerd heeft dat zij met succes de eindstreep hebben behaald.

Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

13-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics