Nickerie.Net, maandag 14 maart 2011


Kernreactor Fukishima:  Wat is het probleem hoe wordt het aangepakt

De situatie vr de aardbeving: Fukushima 1, 2, en 3 zijn kokend water reactoren (PWR). Splijtstofstaven staan onder water in een reactorvat bij een druk van 75 bar, 280 graden Celsius. Boven de splijtstofstaven bevindt zich hete stoom, 75 bar. De stoom wordt door een gesloten circuit van buizen (primaire circuit) naar een stoomturbine gepompt, waarna het, na condensatie, als water wordt teruggevoerd de reactor in om opnieuw de warmte van de splijtstofstaven op te nemen.

Het stalen reactorvat met daarin de splijtstofstaven bevindt zich in het binnenste, betonnen containment. Daarbuiten bevinden zich, zoals in een Baboesjka, nog een, of meerdere containments. De stoomturbine bevindt zich in het buitenste containment.

Het probleem: Net als bij de andere 8 kernreactoren zijn onmiddellijk na de aardbeving automatisch regelstaven tussen de splijtstofstaven gevallen. De kernreactie is gestopt, maar de splijtstofstaven blijven warmte produceren. Die warmte neemt dag na dag snel af, maar moet wel worden afgevoerd. Bij oververhitting kan schade aan de splijtstofstaven ontstaan. Dit manifesteert zich door waterstofproductie.

Door schade aan de noodaggregaten als gevolg van de aardbeving komen de koelwaterpompen voor de primaire circuits van Fukushima-1, 2, en 3 niet meer, of slechts korte tijd op gang. Fukushima-1 heeft het meeste gebrek aan koeling.

De aanpak: Om de druk in het primaire circuit van Fukushima-1 niet te hoog op te laten lopen wordt stoom afgeblazen uit het primaire circuit naar het buitenste containment. Omdat daar de druk oploopt tot 8 bar, ontwerpdruk, wordt ervoor gekozen de stoom naar buiten of te blazen. De stoom is licht radioactief. Die radioactiviteit is na uren, misschien een dag, weg. In de stoom van Fukushima-1 bevindt zich ook waterstof. Dit veroorzaakt een explosie buiten het containment van Fukushima-1. Het (niet veiligheidsfunctionele) gebouw eromheen is daardoor verwoest. Er komt n werknemer om het leven, 2 worden er nog vermist.

Zodra voldoende stoom uit het primaire circuit is afgeblazen en de druk voldoende is gedaald, wordt koud zeewater in het reactorvat gepompt om de splijtstof te koelen en zo schade aan de splijtstof te beperken. Injectie van boorzuur waarborgt dat de kettingreactie, door afkoeling, niet opnieuw op gang kan komen.

De gevolgen: Fukushima-1 krijgt INES rating 4: ongeval met beperkte, lokale gevolgen. (Chernobyl: INES rating 7 - kernramp)

Fukushima-1 (1970), en vermoedelijk ook Fukushima-2 (1974), en Fukushima-3 (1976), moeten als verloren worden beschouwd.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Andre Wakker

13-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics