Nickerie.Net, woensdag 16 maart 2011


Doebay kondigt acties aan tegen vervuilers Nickerierivier

Beta Debidien, 16/03/2011

NIEUW NICKERIE - Districtscommissaris Laksmienarain Doebay maakt zich ernstige zorgen over de vervuiling van de Nickerierivier. In gesprek met de krant vertelt de burgervader dat er mensen zijn die allerlei vuil zoals petflessen en zelfs kadavers dumpen in de rivier. Ook het vuil dat gegooid wordt in de lozingen voor de huizen, komt via de bestaande waterwegen terecht in de rivier.

“Het grootste probleem waarover wij ons zorgen maken in het district, is het kaf (lege hulzen van padie dat bij het pellen vrijkomt) dat rechtsreeks gedumpt wordt door de pelmolens gevestigd langs de rivier”, zegt Doebay. Pelmolens van onder andere Baitali en van kleinere bedrijven hebben een bepaald systeem ingebouwd, waardoor het kaf in de rivier terechtkomen. Volgens de dc zorgt kaf voor enorme problemen voor boten die de Nickerierivier opvaren. Recentelijk zijn twee vaartuigen, een politieboot en een boot van het Nationaal Leger, uit de vaart gehaald. Dit, “omdat het kaf dat samen met het water gezogen wordt, op een gegeven moment problemen veroozaakte in de motor”, legt de burgervader uit.

De vervuiling van de Nickerierivier neemt steeds ernstigere vormen aan en kan op termijn problematisch worden voor de scheepvaart. Vooral petflessen en allerlei vuil wordt met de stroom meegenomen. Het districtscommissariaat heeft strengere maatregelen aangekondigd.-. dWTfoto/Beta Debidien

Bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is de vervuiling van de rivier bekend. Perry Delchot van de MAS weet niet hoe erg het is, maar zegt dat de leiding van het district een onderzoek moet laten uitvoeren. “Als de MAS benaderd wordt gaan wij onze bijdrage leveren. We moeten tenminste weten wat voor gevolgen het dumpen van kaf in de rivier heeft: is het schadelijk voor de vaartuigen en vormt het een belemmering voor de scheepvaart?”, zegt Delchot.

Doebay zegt binnenkort acties te zullen ondernemen tegen molenaars en alle anderen die zich schuldig maken aan de vervuiling van de rivier. “Wanneer straks in oktober de moderne haven te Nieuw-Nickerie operationeel wordt, willen wij geen problemen hebben met de zeeschepen die de Nickerierivier moeten binnenvaren, dan is het van belang dat wij ervoor zorgen dat geen rommel meer gedumpt wordt in de rivier”, aldus Doebay.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

14-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics