Nickerie.Net, maandag 21 maart 2011


EBS Clarapolder zit met 15 Megawatt vermogen en circa 10.000 verbruikers

Geplaatst: 19/03/2011

Nickerie - EBS Operations Manager Bryan Overeem gaf DBS te kennen dat de energievoorziening van het district Nickerie op peil is. Momenteel wordt van het beschikbare vermogen, welke 15 Megawatt is, 14 Megawatt gebruikt. Overeem heeft aangegeven dat bij eventuele uitbreidingen van standaard volkshuisvestigingsprojecten zij dit ook zullen overbruggen. Vanaf Nieuw Nickerie en omstreken tot Henar moeten zaken nog in kaart worden gebracht. Volgens de huidige informatie is haast overal voorzien van elektriciteit, maar er worden op de verschillende locaties bijgebouwd. Hierover hebben zij nog niet alle informatie binnen.

Over Wageningen zei de EBS- functionaris dat deze niet valt onder het verzorgingsgebied van EBS Nickerie. Wageningen valt onder de afdeling Districtsbedrijven in Paramaribo. De vraag naar energie is steeds blijven toenemen de afgelopen jaren.Tot op heden heeft EBS Nickerie circa 10.000 klanten in haar bestand die voorzien worden van energie. Met betrekking tot het plan van EBS om een kaf- energiecentrale in Nickerie op te zetten, zei de EBS-topman dat hij hierop niet kon ingaan. Momenteel wordt wel padiekaf opgehoopt zonder dat er wat mee wordt gedaan.

Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

21-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics