Nickerie.Net, maandag 21 maart 2011


Moestadja roept niet-Hindoes op om Holi te vieren

Geplaatst: 19/03/2011

Paramaribo -  Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken heeft in zijn Phagwa-toespraak niet-Hindoes opgeroepen om bij elkaar te komen en dit kleurrijk en vreugdevol feest mee te vieren. Dit is een teken van saamhorigheid en respect jegens elkaar en tegelijkertijd een weergave van het sociaal belang van het Holifeest.

‘Het Holifeest, beter bekend als Holi-Phagwa of Phagwa, is een feest dat gekenmerkt wordt door de overwinning van het goede op het kwade en in feite een combinatie is van een lentefeest en een nieuwjaarsfeest. Gekenmerkt door dans, zang, het strooien met gekleurd poeder, goelaab en het sprenkelen met abier (gekleurd water), wordt het Holifeest vanaf de komst van de Hindostaanse immigranten in Suriname gevierd en is uitgegroeid tot een nationale feestdag.’

‘Het plurale karakter van de Surinaamse samenleving wordt door de viering van het Holifeest wederom benadrukt. De veelzijdige betekenis van Holi Phagwa moet in de invulling van het leven een centrale rol vervullen teneinde de richting van ons voortbestaan te bepalen, maar ook de richting van Suriname veilig te stellen. Als symbool van de in bloei staande mens, wordt het belang van Holi Phagwa voor onze plurale natie in vele opzichten tot uitdrukking gebracht. Het besef dat wij als mens onder alle omstandigheden voorbeeldig gedrag moeten vertonen en overtuigd moeten zijn van de waarde van rechtschapendheid, karakteriseert het cultureel belang van dit Holifeest’, aldus minister Moestadja, die namens de gehele regering een ieder een Subh Holi toewenst.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

21-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics