Nickerie.Net, maandag 21 maart 2011


Nog geen invulling ureum-deal met Venezuela
Geplaatst: 19/03/2011

Paramaribo - Er is nog geen invulling gegeven aan de overeenkomst met Venezuela betreffende de levering van goedkoop ureum. Vorig jaar november ondertekenden de staatshoofden van Suriname en Venezuela de overeenkomst voor voordelige brandstof en ureum, waarmee de rijstsector een boost zou krijgen. Badrisein Sital, coördinator van de rijstsector, zegt desgevraagd dat deze zaak niet van de baan is. Het ureum wordt nog steeds meegenomen in de gesprekken, zeker daar er nu sprake is van seizoenwisseling. Venezuela heeft al gereageerd op de andere zaken in deze overeenkomst. Wij wachten nog af wat het wordt”, aldus Sital.

Penningmeester G. Birdja van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) bevestigt dat het ureum uit Venezuela goedkoper is. De Surinaamse rijstsector wordt tot op dit moment voorzien van kunstmest uit Trinidad. Dit ureum wordt door de importeur voor US$ 560 per ton verkocht aan de boeren. Ditzelfde ureum kost in Venezuela US$ 300 per ton. Als het lukt met deze overeenkomst zullen de boeren er goedkoper van af zijn, zegt de SPBA-topper. Op jaarbasis gebruikt de sector ruim 8400 ton ureum. Voor ieder seizoen worden 6 zakken mest gebruikt. Voor het totaal padie productieareaal is het kunstmestverbruik dus 28000 hectaren x 6/20. Venezuela wil dat Suriname in één keer tussen de 5000 en 10000 ton opkoopt.

Dagblad Suriname verneemt dat Suriname dit niet kan vanwege het gebrek aan opslagfaciliteit. Volgens Birdja is de opslag niet het grootste probleem. Er zijn voldoende magazijnen in Nickerie waar circa 5000 ton opgeslagen kan worden. Het grootste obstakel is de ondiepe vaargeul in de rivier. Er is vaak gevraagd dat de rivier wordt gebaggerd, zodat de grotere boten met zware lading de haven te Nw.Nickerie kunnen aandoen Het baggeren zal dus eerst moeten plaatsvinden voordat de definitieve deal met Venezuela over ureum gesloten kan worden.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

21-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics