Nickerie.Net, maandag 21 maart 2011


Twee scholen in Wageningen voorbereid op rampen
Geplaatst: 19/03/2011

Nickerie -  Het Surinaamse Rode Kruis heeft disaster preparedness leesboekjes, vesten voor brigadiertjes en een poppenkast handleiding overgedragen aan de scholen OS Wageningen I en II. In het afgelopen jaar is in dit project aanschouwelijk materiaal ontwikkeld voor leerlingen van de lagere scholen om ze bewust te maken over rampen en andere ongevallen of calamiteiten. Naast de ontwikkeling van dit materiaal zijn er ook enkele trainingen verzorgd voor leerlingen, leerkrachten en ouders ter voorbereiding op natuurrampen en rampen veroorzaakt door de mens.

Deze trainingen bestonden uit presentaties en oefeningen tot enkele levensreddende handelingen om menselijk leed in en rondom de school te verzachten of te voorkomen. In samenwerking met de locale politie en de brandweer zijn enkele leerlingen, die werden geselecteerd voor het brigadier korps, getraind in enkele vaardigheden die betrekking hebben op brandpreventie en veiligheid op het schoolterrein. Het Surinaamse Rode Kruis gaf haar bijdrage in de vorm van training van de EHBO-brigadiertjes en Evacuatie-Shelter brigadiertjes.

Mede door de ontwikkelingen in de regio en de veranderde tijd waarin we leven, vindt het Surinaamse Rode Kruis het noodzakelijk gemeenschappen voor te bereiden op rampen en andere calamiteiten, inclusief scholen daar zij ook deel uitmaken van de gemeenschappen. Dit project diende als pilot om 6 scholen voor te bereiden op mogelijke rampen en calamiteiten in zowel Wageningen als Boven Suriname. Bij de start van het project werden per school rampencommissies gevormd, waarin leerkrachten en ouders zitting in hebben. Naast deze commissies is er een getraind team van brigadiertjes, leerlingen van de school, dat preventief moet optreden tegen calamiteiten in en rondom de school, maar ook assistentie moet verlenen aan hun schoolgenootjes bij ongevallen.

Er zijn vier brigadier korpsen per school met name EHBO-brigadiertjes, brand brigadiertjes, shelter-evacuatie brigadiertjes en veiligheids brigadiertjes. De politie en de brandweer zijn niet alleen betrokken bij de training van deze brigadiertjes, maar zijn ook actief betrokken in de samenwerking bij calamiteiten of ongevallen. De respectieve brigadiertjes zijn bevoegd om de discipline door welke zij zijn getraind, te verwittigen bij eventuele calamiteiten of ongevallen. De brigadiertjes zijn te herkennen aan reflectorvestjes. Dit alles is opgenomen in het rampenplan van de desbetreffende school.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

21-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics