Nickerie.Net, zaterdag 26 maart 2011


Hardeo Ramadhin: ‘President kan niet op dictatoriale toer gaan’
Geplaatst: 26/03/2011

Paramaribo -  ‘De president kan niet op dictatoriale toer gaan’, zegt politiek analist Hardeo Ramadhin wanneer hij de hedendaagse politieke situatie onder de loep neemt. Het blijkt hem dat op vrijwel alle ministeries uitholling heeft plaatsgehad. Zo valt het beleid rond de verbouw en productie van padie al lang niet meer onder het bewind van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. En het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting moet het maar doen zonder ‘Housing Authority’.

Intussen wordt druk gesuggereerd dat de president voornemens zou zijn het land te regeren middels staatsbesluiten. Om zulks te doen heeft hij het parlement niet nodig. De verschillende zogeheten coördinatoren en authority’s en task forces zijn op hun beurt geen verantwoording verschuldigd aan het parlement. Volgens de politieke bronnen zou de democratie dan slechts een papieren tijger zijn. Het is dan slechts de president die over alle macht en bevoegdheden beschikt.

Maar volgens Ramadhin is het bovenstaande niet uit te voeren, hoewel de president dictatoriale neigingen vertoont. ‘Alvorens dat te doen, moet je de Grondwet gaan wijzigen.’ Dat het staatshoofd het parlement vermijdt, heeft volgens hem te maken met het feit dat het staatshoofd de debatten in het parlement niet zal aankunnen. De politiek analist merkt op dat Suriname deel uitmaakt van internationale organisaties waaronder ook de Internationale Parlementaire Unie. ‘Dus je kan die grap onmogelijk uithalen. De grap die eerder in de militaire periode is uitgehaald door het land te regeren middels staatsbesluiten kan niet meer. Toen was de Grondwet buiten werking gesteld.’

Asha Bhagwat

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

26-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics