Nickerie.Net, zondag 10 april 2011


ABOP pleit voor onafhankelijk onderzoek Grondbeheer

ABOP Nederland secretaris Jan Gajentaan pleit voor een onderzoek door een onafhankelijke instantie naar het Grondbeheer in Suriname. Hij vindt dat deze zaak uit de politieke context getrokken moet worden. Het onderzoek zou de afgelopen twintig jaar moeten omspannen, inclusief de periode dat het Grondbeheer nog onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen viel. “Dit betekent dat vrijwel alle huidige politieke partijen in het onderzoek betrokken zullen worden”.

Gajentaan kan zich de verontwaardiging aan de kant van Pertjajah Luhur goed voorstellen, nu deze partij onder zwaar vuur is komen te liggen als gevolg van een onderzoeksrapport door coalitiegenoten. Volgens hem kunnen de bevindingen uit dit onderzoeksrapport meegenomen worden naar een breder onderzoek door een neutrale instantie.

“De commissie is buiten haar mandaat getreden van een onderzoek naar een betere en transparante opzet van het ministerie. Op het moment dat bleek dat er sprake was van mogelijke misstanden, had de commissie het onderzoek in mijn ogen beter kunnen overdragen naar een neutrale instantie, bijvoorbeeld de landelijke accountantsdienst CLAD. Daarmee was de schijn vermeden dat het ging om een politieke afrekening”, oreert de secretaris.

”Er zaten immers mensen in deze commissie, die zelf in het verleden verantwoordelijkheid hebben gedragen voor Grondbeheer. Die kunnen natuurlijk een belang hebben om het onderzoeksresultaat zo gunstig mogelijk te maken voor henzelf’.

Volgens de ABOP prominent heeft het rapport de verhoudingen binnen de coalitie alleen maar verslechterd, terwijl er toch al communicatie- en afstemmingsproblemen waren. Hij kan zich levendig indenken dat coalitiegenoot Pertjajah Luhur zich “gepakt” voelt. “Waarom wordt hun doen en laten wel onderzocht – nota bene door politieke figuren – en blijven de andere partijen buiten schot?” vraagt hij zich af.

“als deze regering het werkelijk meent met de bestrijding van fraude en corruptie in relatie tot het Grondbeheer, onderzoek het dan over een langere periode, een periode waarin ook NDP en de Front partijen verantwoordelijkheid droegen ervoor. Dan moeten deze partijen mogelijk ook op de blaren zitten. Dat lijkt me beter voor de politieke verhoudingen, want gedeelde smart is halve smart. Het belangrijkste is in mijn ogen, dat er vanaf nu op een transparante en objectieve manier gewerkt wordt op het betreffende ministerie.”

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

09-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics