Nickerie.Net, zaterdag 09 april 2011


Carmelita Ferreira: ‘Het zijn echt niet Somo en zijn consorten alleen’  
Geplaatst: 08/04/2011

Nickerie -  ‘Het zijn echt niet Somo en zijn consorten alleen die grote lappen terrein hebben gekregen’, zegt de NPS -topper Carmelita Ferreira wanneer zij de laatste verwikkelingen op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer in ogenschouw neemt. Volgens haar moet er een onderzoek komen naar gronduitgiftes niet slechts bij de oppositie, maar ook bij de coalitie. ‘Ik plaats altijd kritische kanttekeningen over deze kwestie zonder aanziens des persoon.’

Middels het uitbrengen van het rapport ‘Domeingrond voor alle Surinamers’ op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer is voor haar het bewijs voor de zoveelste maal geleverd dat er gesjoemeld werd met gronduitgiftes. De afgelopen regeringsperiode heeft ze als assembleelid altijd kritische kanttekeningen geplaatst rond het gronduitgifte beleid. ‘Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik wist wel dat het gebeurde, maar dat het zo erg was, dat heb ik nooit durven vermoeden.’
Volgens de politicus moet deze kwestie ‘tot the bottom’ onderzocht worden. Het onderzoek moet niet slechts gericht zijn op de oppositie, maar ook op de coalitie.

Ferreira vindt het verschrikkelijk dat er nog burgers zijn die jarenlang een grondaanvraag hebben lopen en nog steeds niet in aanmerking zijn gekomen voor een stuk terrein. Politieke loyalisten daarentegen zitten zich te verrijken met meer dan een bouwkavel en grote lappen grond.

In de achterliggende periode hebben enkele politieke bonzen er niet voor geschroomd om percelen die reeds een bestemming hadden, te verkavelen. Dit is ook het geval geweest aan de Van Pettenpolder. ‘Hier hebben ze op onverantwoordelijke wijze verkaveld. Het terrein was bestemd voor het bouwen van een scholencomplex. Alle scholen in Nickerie puilen uit.’

Ferreira geeft desgevraagd mee dat in de periode toen de afdeling Grondzaken nog ressorteerde onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen het ook niet helemaal pluis was met de gronduitgiftes. Ook hierover heeft zij indertijd haar stem laten horen in het parlement. ‘Mijn eigen partijmensen werden zelfs boos op mij, omdat iemand van de NPS toen minister was van NH. Want die dingen gebeurden wel, maar gedekt en niet zo grof, onbeschaamd en rigoureus als sedert het ontstaan van het ministerie van RGB.’


Asha Bhagwat

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

09-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics