Nickerie.Net, dinsdag 12 april 2011


BEP niet zichtbaar in regeercoalitie

Paramaribo - De structurenvergadering van de Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) vindt dat de partij niet zichtbaar is in de regeercoalitie. De BEP heeft tot nu toe veel moeten incasseren. De structuren vragen zich af of de BEP als een volwaardige partner kan worden aangemerkt. Dit kwam zondagavond naar voren tijdens een partijbijeenkomst. Naast het hoofdbestuur participeerden vertegenwoordigers van de vrouwenafdeling, jongerenafdeling, wetenschappelijk bureau, ouderenraad, regiocoördinatoren en college van ex-bestuursleden.

De vergadering vindt dat er duidelijkheid moet komen in de posities van de assembleeleden Diana Pokie en Waldie Ajaiso. Ook de aangekondigde ontheffing van de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Patricia Meulenhof werd aan de orde gesteld.

Het bestuur heeft mandaat van de vergadering de kwestie Ajaiso en Pokie en Meulenhof tot een goed eind te doen brengen. In de zaak tegen Ajaiso en Pokie moet geen enkel geoorloofde en democratisch middel en of mogelijkheid worden uitgesloten. Deze twee parlementariërs onttrekken zich aan het gezag van de BEP. De partij heeft vier zetels in A-Combinatie-verband kunnen maken. Pokie en Ajaiso zeggen in A-Combinatie te zullen blijven, terwijl de BEP de samenwerking heeft verbroken.

Diverse leden wilden weten hoe het zit met de vijftien diplomatieke posten die A-Combinatie/BEP mogen invullen. Het hoofdbestuur is niet op de hoogte hiervan en kon ook geen antwoord geven op de vraag over de verdeling. Volgens informatie van leden zouden de posten ingevuld zijn door ABOP, Seeka en de nieuwe partij van minister Linus Diko (BP 2011). Er zal opheldering hierover worden gevraagd.

De structuren vinden dat het contact met de achterban moet worden opgevoerd, onder meer in de vorm van voorlichtings- en radio programma’s, kadertrainingen en het wederom oppakken van de eigen “BEP korantie”. De partij en haar organen zullen grondig worden doorgelicht. Afgesproken is dat de verjaardag van de partij op 29 april niet onopgemerkt voorbij mag gaan.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

11-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics