Nickerie.Net, vrijdag 15 april 2011


Ongeluk Nickerie 'ernstige inschattingsfout chirurg'

door Harmen Boerboom (Foto: Harmen Boerboom)

Niet de directeur, maar de medische staf van het Diakonessenhuis in Paramaribo heeft ernstige fouten gemaakt bij de afhandeling van een ernstig verkeersongeluk in Nickerie. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek van het Surinaamse ministerie van volksgezondheid, dat in het bezit is van de Wereldomroep. In de vroege ochtend van 21 februari 2011 overleed de 22-jarige Oemesh Singh nadat hij 27 uur eerder met zijn bromfiets bij het verkeersongeluk in Nieuw Nickerie was betrokken. In die periode had zich touwtrekkerij afgespeeld tussen medici en directies van het Streekziekenhuis Nickerie (SZN) en het Diakonessenhuis (DH) te Paramaribo. De patient had dringend medische hulp nodig die niet in Nickerie gegeven kon worden. Omdat de Intensive Care afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vol zat werd een verzoek gedaan aan het Diakonessenhuis.

Levensbedreigend

De dienstdoende chirurg, A. Bergen, die door zijn Nickeriaanse collega werd geinformeerd over de levensbedreigende situatie, verzuimde dit echter door te geven aan zijn directeur, Gangaram Panday. Die zag, na overleg met waarnemend directeur Lila van het SZN, op basis van de bij hen aanwezige informatie, om financiele redenen af van opname van de patient.

Daags na het incident speelde de medische staf van het Diakonessenhuis, onder wie Bergen, in een brief Gangaram Panday de Zwarte Piet voor het overlijden toe.

Ernstige verwijten

Maar uit het interne onderzoek, in opdracht van minister Waterberg van volksgezondheid gemaakt door Drs.Th.Hiemcke, blijkt dat de cruciale fout ligt bij de dienstdoende chirurg die verzuimde om de ernst van de situatie door te geven aan zijn directeur. Reden daarvan is volgens het rapport de weigering van de medische staf van het DH om met de directeur te communiceren.

In een al lang lopend conflict zijn al ettelijke pogingen mislukt om de directeur uit zijn functie te ontheffen. “De publiekelijk geuite ernstige verwijten van de medische stafaan het adres van de directeur komen in deze context bezien in een ander daglicht te staan.”

Ernstige beoordelingsfout

Dat de niet medisch onderlegde directies betrokken worden bij een opname, noemt Hiemcke “uitzonderlijk”. De beslissing of een patient wel of niet op de Intensive Care wordt opgenomen wordt doorgaans genomen door de betrokken specialisten. Het rapport noemt het feit dat Bergen als medicus na de afwijzing van zijn directeur geen druk op hem heeft uitgeoefend een “ernstige beoordelingsfout”.

“Ten onrechte heeft de chirurg, na kennis te hebben genomen van het negatieve resultaat van het gevoerde gesprek, geen contact gezocht met zijn algemeen directeur. Er is ook geen gebruik gemaakt van de plicht en bevoegdheid van de medische specialist om in een levensbedreigende situatie primair in het belang van de patient te handelen. De chirurg heft daarmee in de praktijk zijn professionele autonomie uit handen gegeven.”

Medeverantwoordelijk

Het rapport stelt verder dat “de betrokken chirurg zich nu wellicht zal moeten verantwoorden voor het feit dat de dat hij in deze kritieke situatie heft nagelaten de de algemeen directeur correct te informeren.” “De medische staf, die geen afstand neemt van deze onjuiste handelwijze, draagt daarmee, zij het indirect, medeverantwoordelijkheid voor deze gang van zaken,” aldus het verslag.

Overigens acht Hiemcke in zijn onderzoek de kans op het overleven van de patient van een rit per ambulance van Nickerie naar Paramaribo “buitengewoon klein”. Maar de vraag of er voldoende is gedaan om het leven van een patient te redden is volgens het onderzoek relevant om voor de toekomst te weten welke verbeteringen nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / RNW

15-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics