Nickerie.Net, maandag 18 april 2011


Ministerie van Volksgezondheid gekrenkt door berichtgeving Wereldomroep inzake Oemesh Singh

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een persbericht dat het onderzoek naar de dood van de patiënt O.Singh in het Streekziekenhuis Nickerie nog niet afgerond is. Er zijn verschillende deskundigen door het ministerie geraadpleegd. “Het heeft er veel van dat de visie van één van deze deskundigen verminkt is weergegeven via de Wereldomroep waarbij de indruk is gewekt alsof het een officieel rapport van het ministerie betreft”, zegt Volksgezondheid.

Niet de directeur, maar de medische staf van het Diakonessenhuis in Paramaribo heeft ernstige fouten gemaakt bij de afhandeling van een ernstig verkeersongeluk in Nickerie (RNW).

Volksgezondheid betreurt het dat het zogenaamde uitgelekt rapport door de media op deze wijze in de publiciteit is gebracht, zonder daarover met de leiding van het ministerie in contact te treden. Volksgezondheid dat het rapport nog niet openbaar gemaakt is omdat de leiding zich aan het beraden is op het nemen van gepaste maatregelen, waardoor dergelijke situaties zich in de toekomst niet meer voordoen. Zodra het onderzoek geheel is afgerond zal het ministerie van Volksgezondheid de belangrijkste conclusies van het rapport publiceren.

De Surinaamse redactie van Radio Nederland Wereldomroep (RNW), onder leiding van Harmen Boerboom, zegt in een verklaring met verbazing kennis genomen te hebben van het persbericht van het Volksgezondheid over de zaak Singh. “In onze berichtgeving, daarna deels overgenomen door de Ware Tijd, is verslag gedaan van een rapportage in opdracht van het ministerie door Drs. Th. Hiemcke en Drs. M. Mangroo van de inspectie Volksgezondheid. Het rapport (met als titel: ‘Onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid naar de toedracht rond het overlijden van een patiënt in het Streekziekenhuis Nickerie’) en de analyse van de heer Hiemcke vormden de basis van de berichtgeving. (De conclusies van de heer Mangroo waren bij het maken van het bericht nog niet in het bezit van RNW). Met name de analyse van de heer Hiemcke is scherp en bekritiseert de handelwijze van de medische staf, in het bijzonder van de dienstdoende chirurg. Daarnaast wordt forse kritiek geleverd op het Volksgezondheidsbeleid van achtereenvolgende Surinaamse regeringen”.

De Wereldomroep had niet de bedoeling gehad te suggereren dat het om een definitieve rapportage van het ministerie gaat. “Evenmin hebben wij een positie in het conflict willen innemen. Maar de niet mis te verstane feiten en bewoordingen zijn door de Wereldomroep nieuwswaardig geacht en op grond daarvan weergegeven.” De Wereldomroep neemt met klem afstand van het persbericht. “Met name de suggestie dat het er ‘veel van heeft’ dat de visie van één van de deskundigen door de Wereldomroep ‘verminkt is weergegeven’ wordt door ons dan ook met kracht van de hand gewezen. Het is een bekend fenomeen dat wanneer, zeker in een nog vertrouwelijk of geheim rapport, pijnlijke zaken aan het licht komen, de bekritiseerde met een beschuldigende vinger wijst naar de brenger van het nieuws. ‘Don’t shoot the messenger’ is dan het motto in de journalistiek. Het heeft er veel van dat dit fenomeen zich ook nu heeft voorgedaan”, zegt Boerboom.

U kunt de bevindingen van de deskundigen, die RNW op de kop heeft kunnen tikken, hier downloaden.

PDF-files:

Onderzoek en toedracht

Beschouwingen en advies

Conclusies

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / RNW / NSS

18-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics