Nickerie.Net, maandag 18 april 2011


Sham Binda: zogenaamde koersstabilisatie is volksbedrog
Geplaatst: 18/04/2011

Paramaribo - Volgens de voorzitter van de Associatie van Klein en Middengrote Ondernemers in Suriname, Sham Binda, heeft de regering in geen geval gezorgd voor koerstabiliteit. In gesprek met DBS verklaart de voorzitter dat de koers in de maanden januari en februari steeg doordat personen in alle hevigheid hun omzetten van de decembermaand omwisselden in vreemde valuta. Dit ondermeer als gevolg van de politieke onzekerheid in ons land. Met de daarna ontstane benzinecrises, welke resulteerde in de koopkrachtdaling, ontstond de verminderde vraag naar vreemde valuta. Dit om het simpele feit dat men geen geld heeft om die US-dollars of Euro’s te kopen. Dus is er geen sprake van koersstabiliteit. Men kan gewoon geen vreemd geld opkopen.

Met de gedaalde koopkracht zullen de consumenten volgens Binda ook zien dat bepaalde consumptie basisgoederen niet meer geïmporteerd worden. Deze zullen verdwijnen van de schappen van de winkels. Hetzelfde geldt voor onderdelen van duurzame producten. ‘Omdat importeurs de zaken die niet vlot verkocht worden, niet meer zullen importeren. Slechte koopkracht betekent voor de handelaar dat hij nog langer met het goed vastzit en dus langer moet wachten op zijn geld.’ Binda meent dat de overheid een handreiking zal moeten doen naar het volk. ‘Die SRD 50 korting op de loonbelasting zal niet werken, daar nog niet berekend is wat de loontrekkers reeds ontberen. Niet nagegaan is hoeveel de loontrekker dieper in zijn zak moet gaan om hetzelfde of een iets lager levenspatroon aan de dag te leggen. Daarnaast is door de regering geen devaluatiecorrectie op de staatsschulden gepleegd.’

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

18-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics