Nickerie.Net, maandag 18 april 2011


Winston Jesserun: ‘Uitstraling regime debet toename criminaliteit’  
Geplaatst: 18/04/2011

Paramaribo -  ‘De uitstraling van het huidige regiem is mede debet aan de verruwing en toename van de criminaliteit’, zegt DA’91-assembleelid Winston Jessurun aan Dagblad Suriname. “De hoofdfiguur van dit regiem (D.D. Bouterse, red.), die eigenlijk achter slot en grendel had moeten zitten, geeft een slecht en verkeerd voorbeeld aan de gemeenschap”, zegt Jesserun in niet mis te verstane bewoordingen. ‘We spiegelen ons aan een regiem wier omgeving drugsgerelateerd is. Dan krijg je al deze excessen’, voegt de volksvertegenwoordiger aan toe, verwijzend naar de recente misdaadgolf. Die negatieve uitstraling van het regiem maakt dat criminelen durven te zeggen dat niemand hen iets kan doen, ‘want na den man fu mi de na makti’, zegt de oppositieparlementariër.

Jesserun ziet anderzijds de neergang in de economie ook als reden voor de toename van de criminaliteit. Personen die met een hossel wat inkomsten genereerden, zagen dit in de afgelopen maanden in rook opgaan vanwege de enorm koopkrachtdaling. Deze situatie creëert een gerede voedingsbodem voor allerlei criminele activiteiten. De oppositie had nog in november jongstleden geďnterpelleerd over de toegenomen criminaliteit. De regering had toen bij monde van minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie beloofd maatregelen te nemen om de criminaliteit in te dammen. Volgens de parlementariër moet de regering nu met duidelijke en stringentere maatregelen op de proppen komen om de criminaliteitsgolf in te dammen, wil zij nog serieus genomen worden.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

18-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics