Nickerie.Net, woensdag 20 april 2011


Landbouwsector vreest stagneert door actie SSEB

Beta Debidien, 20/04/2011

NIEUW NICKERIE - De landbouwsector in Nickerie vreest stagnatie door de actie van de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB). Hoewel niet alle leden van de SSEB in Nickerie gehoor hebben gegeven aan de oproep om de actie te ondersteunen, wordt gevreesd dat de laatste fase van de oogst in gedrang komt. De pick-up-eigenaren willen geen lange afstanden meer afleggen om de padie op te halen, want zij vrezen dat ze bij terug keer niet kunnen bijtanken.

Landbouwers die hun arealen droog bewerken, willen dagelijks over voldoende brandstof kunnen beschikken. “Wij hebben geen opslagtanks om grote hoeveelheden brandstof te kunnen opslaan, dus we zijn aangewezen op de brandstof die wij dagelijks aanschaffen” vertelt Nekram Adhin, landbouwer in de Groot Henarpolder. Hij is bezig zijn areaal te bewerken en hoopt dat de situatie niet verergert, met als gevolg dat er helemaal geen brandstof wordt verkocht. Adhin vraagt de overheid om alles in het werk te stellen om het probleem met de SSEB op te lossen. Ook de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) maakt zich zorgen over de situatie.

Volgens SPBA-voorzitter Harinandan Oemraw hebben de rijstboeren nu droog weer om hun arealen te bewerken. “Willen we een optimale inzaai realiseren komend seizoen, dan moeten we er ook voor zorgen dat er geen stagnatie optreedt, vooral niet in de brandstofvoorziening”, zegt Oemraw.

De SPBA-voorman vraagt de overheid om ervoor te waken dat de brandstofprijzen niet verder omhoog gaan. “Indien daarvan wel sprake is, dan zullen veel boeren niet in staat zijn de hoge kosten te betalen voor de bewerking van de arealen”. Hij kan ook niet met zekerheid zeggen of de beoogde inzaai van 30.000 ha landbouwareaal door de overheid zal worden gerealiseerd. Hij vraagt de regering om de boeren alsnog tegemoet te komen, zoals beloofd. “Alleen dan zullen we in staat zijn een optimale inzaai te realiseren”. Oemraw vraagt zich af welke maatregel de overheid zal treffen wanneer de boeren tegen hoge kosten gaan produceren en straks lage prijzen zullen krijgen voor de padie, als gevolg van een daling van de brandstofprijzen op de wereldmarkt.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

20-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics