Nickerie.Net, maandag 25 april 2011


Boeren willen verruiming inzaaischema

Beta Debidien, 23/04/2011

NIEUW NICKERIE - De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) wil verruiming van het inzaaischema, waardoor rijstboeren eerder inzaaien bij het najaarsseizoen en als gevolg daarvan op tijd kunnen oogsten. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs bepaald dat de inzaai gepleegd zal worden in periode van 15 mei tot en met 15 juli aanstaande.

"We hebben het ministerie van LVV Regio-West gevraagd om medio april water beschikbaar te stellen, maar ons verzoek werd genegeerd", zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de boerenorganisatie in Nickerie.

Tractoren bewerken een areaal. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft bepaald, dat boeren hun arealen tussen 15 mei en 15 juli inzaaien. De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) wil verruiming van de inzaaiperiode.-. dWTfoto/Beta Debidien.

De SPBA-voorman weet niet waarom de leiding van het ministerie in het district niet begrijpt, dat boeren ook andere rassen willen inzaaien. Een aantal boeren wil onder andere M2 en Groveni inzaaien die een groeiperiode hebben van 120 dagen (vier maanden). "En als we niet in deze periode inzaaien, dan zitten we straks weer met een ander probleem bij de komende oogst", zegt Oemraw.

Volgens hem kunnen boeren die Adron-lijnen willen inzaaien de vastgestelde periode door LVV afwachten. Moenesh Mohan, landbouwer in het district, deelt de mening van Oemraw. Hij heeft M2 zaaizaad en wil nu al beginnen met de natte grondbewerking, zodat hij in de eerste week van mei kan inzaaien. "De meeste arealen die in de regentijd zijn afgeoogst, hebben diepe combinesporen wat moeilijk te bewerken is, maar ondanks dat zullen wij proberen honderd procent van de arealen zaaiklaar te krijgen", zegt Mohan. Hij ziet graag dat LVV de hoofdinlaten stelt, zodat boeren alvast water kunnen inlaten op hun arealen. "Nu de hoofdinlaten openmaken en water beschikbaar stellen gaat te vroeg zijn. Als men voor 15 mei inzaait, betekent dat hij zijn gewas van honderd dagen medio augustus al zal kunnen afoogsten. Dan is de kans groot dat wij in de regentijd zitten", zegt Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV Regio West.

Een ander probleem dat de SPBA-voorzitter bezighoudt, is dat LVV geen zand heeft om de polderwegen goed begaanbaar te houden. "Straks wanneer de regens komen, hebben we weer zandwegen met kuilen." Wat dat betreft zegt Ganpat dat aannemers de wegen deels al hebben aangepakt. De komende weken zullen de boeren wel merken, dat zij via de herstelde wegen hun arealen bereiken.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

24-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics