Nickerie.Net, zondag 08 mei 2011


Nickerie rekent op een inzaai van 30.000 hectare

Nickerie - Jagnanan Ganpat Landbouw, Veeteelt en Visserij afdeling regio west heeft een inzaaiprognose gemaakt voor de komende seizoen. Gerekend wordt op een inzaai van 30.000 hectare voor de najaarsoogst. Dit zegt LVV-coördinator regio west, Jagnanan Ganpat. Afgelopen seizoen was er 28.343 hectare ingezaaid. Gelet op de droge grondbewerkingen verwacht LVV een lichte stijging dit seizoen.

Geen uitstel Ganpat merkt op dat de inzaaiperiode van 15 mei tot 15 juli is vastgesteld. De boeren moeten zich stipt aan deze periode houden. Er kan geen uitstel verleend worden, omdat ze anders in de regentijd zullen moeten oogsten. Dit heeft veel seizoenen achter elkaar voor veel narigheid gezorgd. De wegen worden bijna onbegaanbaar en de landbouwers kunnen hun oogst met veel moeite binnenhalen. Sommigen lijden hierdoor veel verliezen. Daarnaast gaat veel infrastructuur kapot.

Ganpat zegt dat de vastgestelde periode voldoende is om in te zaaien. Het gaat om negen weken. Alle boeren die buiten de aangegeven tijd inzaaien, moeten zelf voor de consequenties instaan. Sedert vrijdag zijn de hoofdinlaten van de Nanisluis open gegooid, waardoor de boeren over voldoende irrigatiewater kunnen beschikken voor de natte grondbewerking. Ook het regenweer werkt mee hieraan.

Volgens Ganpat konden de inlaten niet eerder opengegooid worden, omdat boeren nog bezig waren met de droge grondbewerkingen. Hij adviseert alle landbouwers om zich te houden aan de vastgestelde periode, zodat de oogst een vlot verloop kan hebben.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

08-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics