Nickerie.Net, zondag 08 mei 2011


Pierkhan hekelt beperking vanuit kabinet president
 
07 May, 21:00
a7b9e19603e2129e92854099b5b5b8d4.jpg
Faried Pierkhan, directeur van Dagblad Suriname/RBN
Faried Pierkhan, directeur van Dagblad Suriname/RBN zegt dat in een rechtsstaat het niet kan dat het kabinet van de president media beperkingen oplegt. Wie niet eens is met publicaties, moet zich wenden tot de rechterlijke macht. Clifton Limburg, perschef van het kabinet van de president, bevestigde vrijdagavond in een gesprek met een vertegenwoordiging van de Vereniging van Radio en Televisiebedrijven Suriname (VRTS) dat Dagblad Suriname en De West geen uitnodigingen krijgen.

Betrapt en beledigd
Dagblad Suriname zou zijn betrapt op het verstrekken van valse en misleidende informatie. De krant had ‘mega-salarissen’ van medewerkers op het kabinet van de president gepubliceerd. In het avondblad De West worden volgens het kabinet van de president gezagdragers en functionarissen steeds beledigd en valselijk beschuldigd. Via collega-media kregen de kranten wel informatie over bijeenkomsten. Limburg zegt dat de journalisten van deze kranten niet zijn weggestuurd als ze activiteiten bijwoonden waarvoor ze niet uitgenodigd waren.

Pierkhan haalde fel uit in het programma ‘Kal Aaj Aur Kal’ zaterdag. Hij wees op de rol van de rechterlijke macht in een rechtsstaat. Het kabinet van de president gaat volgens de mediadirecteur op de stoel van de rechterlijke macht zitten en beslist over goed en kwaad en besluit om media uit te sluiten en te beperken in de uitoefening van hun werk. Pierkhan wijst op de scheiding der machten in het land.

Intimidatie en terreur
Pierkhan zegt dat Dagblad Suriname negen jaar geleden is opgericht, maar partnerondernemingen (onder andere Rapar) timmeren al 54 jaar aan de weg. Bij het concern zijn 135 personen werkzaam, die indirect zorgen voor het onderhoud van 1500 mensen. “Wij hebben goede momenten meegemaakt en ook vormen van intimidatie en terreur in het bijzonder rond de periode van 1980-1987. Intimidatie en terreur die voor ons als bedrijf geleid heeft tot censuur, uitsluiting met als dieptepunt de sluiting van een van de ondernemingen. Ruim 65 mensen werden in december 1982 overnight werkloos en de vrijheid voor ondernemerschap werd ons ontnomen”, aldus Pierkhan. Hij wijst erop dat binnen het huidige kabinet van de president weer personen zitting hebben die verantwoordelijk zijn geweest voor de beperking van vrijheid.

Pierkhan verwijst naar het persbericht van het kabinet van de president, waar uitleg gegeven wordt over wat vrijheid betekent. Hij benadrukt dat diverse media en journalisten mede ervoor gezorgd hebben dat er weer sprake is van vrijheid in het land. Deze vrijheid is vastgelegd in de grondwet. Indien iemand zich beledigd voelt of vindt dat zijn vrijheid is ingeperkt, dan moeten ze zich wenden tot de rechterlijke macht. “De personen van het instituut van de president, verantwoordelijk voor informatie en communicatie hebben die vrijheid ook om naar de rechter te gaan, maar ze hebben de weg gekozen van uitsluiting gekozen, een handeling die in dictatoriale staten gangbaar is. Zij zijn op de stoel gaan zitten van de rechter om te oordelen over goed, kwaad, recht en onrecht”, aldus Pierkhan.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

08-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics