Nickerie.Net, vrijdag 13 mei 2011


Lang leve de vrije pers

De Grondwet van de Republiek Suriname leest in artikel 19: ,,Een ieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn meningen te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” Dat wil zoveel zeggen als dat iedereen zich mag uiten en zijn gevoelens mag verspreiden, zolang de wet niet wordt geschonden. Dat de één niet ingenomen is met de mening van een ander is niet eens belangrijk voor de grondwet.  In een democratie behoren de mensen rijp genoeg te zijn om te leven met de onsmakelijke opvattingen van anderen. En indien de één vindt, dat zijn/ haar recht is geschonden en op basis van de wet een PUNT denkt te hebben, dan heeft hij/zij de mogelijkheid naar de rechter te stappen.

En als een gewone burger dat niet helemaal begrijpt, dan kan KEERPUNT het nog vatten. Maar het is wel barbaars wanneer een kabinet, dat zich democratisch noemt, daar niet het minste benul van heeft. Laat het geschreven zijn: KEERPUNT hoeft naar niemands pijpen te dansen, zeker niet naar de pijpen van politici en allerminst naar de pijpen van ondemocraten, die  met capriolen de macht in handen hebben. De West is overigens nog niet vergeten, dat zij onder commando van deze zelfde president in groen uitmonstering maandenlang was gesloten, beschoten en met granaten bestookt. Anderzijds hoeven de president Bouterse en zijn persman Cliff Limburg ook niet van KEERPUNT te houden. En toch heeft noch de president, noch Cliff Limburg het recht dit of dat medium uit te sluiten.

Het Kabinet van de president van de Republiek Suriname is niet blij, omdat Dagblad Suriname heel het volk heeft verteld wat voor hoge salarissen wordt uitgekeerd aan mensen voor law law jobs op het kabinet. Zo weet iedereen waarvoor we als volk moeten bezuinigen en een hoge government take op brandstof moeten betalen, waarom er geen geld is om de ziekenhuizen draaiende te houden en om eten te kopen voor armlastige bejaarden in Tehuis Ashiana.

Hetzelfde Kabinet is ook boos op De West, omdat deze krant de gang van zaken voortdurend in de gaten houdt en voortdurend de gemeenschap oproept haar ogen open te houden en de democratie te helpen bewaken. Via de columns KEERPUNT, De Week in Retro en Justitia Pietas Fides  worden aanvallen op de democratie en de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting regelmatig veroordeeld.

Welnu, dat is de reden waarom De West en het Dagblad Suriname niet meer worden uitgenodigd voor officiële activiteiten, waaronder persconferenties en krijgt zij geen persberichten vanuit het Kabinet. Die mededeling is ook persoonlijk gedaan door de presidentiële perschef van het Kabinet aan De West. Bij andere gelegenheden heeft hij gelogen, dat de krant beledigend is geweest. Beledigen wordt bij de wet gestraft, in dat geval moet hij zich tot de rechter wenden. Zolang de machthebbers consequenties verbinden aan de mening of opvatting van een ander, schendt die machthebber de Grondwet op grond van artikel 19 en daar gaat de zo gekoesterde democratie aan diggelen.

Zonder een vrije pers bestaat er geen democratie. Wie de vrije pers haar vrijheid ontneemt, al is het maar voor een deel, helpt de hele democratie naar de bliksem. Wie zich stoort aan een vrije pers heeft iets te verbergen. Gelukkig hebben onze broeders en zusters van de overige media de missie van de vrije pers begrepen. Elke keer, dat het Kabinet en de ministeries een uitnodiging de deur uitsturen, spelen die andere media de uitnodiging door voor De West. Wij zijn ingenomen met die solidariteit en roepen op dat ook onze collegae van Dagblad Suriname op dezelfde manier worden gekoesterd. We voelen ons ook gestreeld met de stellingname van de redactie van Times of Suriname, die in haar redactioneel artikel terecht opmerkt dat politici niet altijd blij zijn met de ruimte, die media geven aan niet-regeringsgezinden en dat ondanks alles kritiek op de media niet mag leiden tot rancune. Times of Suriname schreef: ,,Als medium eisen wij daarom dat uitnodigingen ook worden verstuurd naar onze collegae van Dagblad Suriname en De West. Anders zullen wij alle uitnodigingen vanuit de regering doorsturen naar deze media. En wee onze collegas niet worden toegelaten.”

Bravo Times, bravo broeders en zusters van alle media in Suriname.

Liberté pour la presse!

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/de West

24-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics