Nickerie.Net, vrijdag 13 mei 2011


Limbo - van waakhond naar Bouterse' schoothond

Zoals u zich wellicht kunt herinneren, werd de bevolking jarenlang opgescheept met een Bakana Tori gepresenteerd door ene Limbo. Deze zelfde Limbo bracht u ook Waakhond. Welnu, de Waakhond is schoothond geworden. Schoothond in die zin, dat waar hij nu kritiek zou moeten leveren, hij zwijgt. Het is zelfs zo erg met deze schoothond, dat hij van journalisten (hij was en is slechts omroeper) verwacht dat ze zouden moeten schrijven wat naar zijn oordeel goed is voor de bevolking. Hij heeft er niet voor geschroomd te proberen de voorzitter van de Surinaamse Journalisten Vereniging aan te vallen, door een goedkoop verhaal te vertellen op radio en tv, dat nergens opsloeg en doorspekt was van onwaarheden. Maar ja, anders hadden we niet verwacht van zo’n overgewaardeerde figuur. Hij heeft het ook steeds over Dagblad Suriname en De West.

 Welnu, ik geloof niet dat deze twee dagbladen op uitnodigingen van wie dan ook zitten te wachten, en zeker niet van de schoothond. Ze zitten niet te wachten op een schoothond, die wat journalistiek betreft er helaas niets van begrepen heeft en ook niet begrijpen zal. De West en Dagblad Suriname komen voor de dag met open en eerlijke journalistiek. Als er geschreven moet worden, dat de minister van JusPol een aantal missers heeft begaan, dan wordt dat opgetekend. Wanneer weer een andere minister zich als een miskleun gedraagt, dan wordt dat ook gepubliceerd. Maar wanneer de minister van JusPol zichzelf corrigeert door toe te geven missers te hebben begaan dan wordt dat gewaardeerd en wordt daar ook over geschreven.

Blijkbaar heeft deze schoothond er een andere mening over. Als het aan deze pseudo journalist ligt, mag er niet geschreven worden over de mek’ moni deals bij OW. Mag er niet geschreven worden over een vergunning aan een verkavelaar verstrekt in Paramaribo-Noord door het ministerie van ROGB om percelen direct op naam te zetten van nieuwe eigenaren. Dit soort zaken werden jarenlang tijdens de vorige regering constant aan de kaak gesteld door deze “schoothond” met zijn Bakana Tori.

Waarom komt deze meneer niet met een vraaggesprek met Misikaba (klokkenluider) over de corruptelingen rond de president? Waarom geen vraaggesprek met Brunswijk over die directeur van meer dan vijftig buitenlandse reizen elk jaar? Maar neen, wanneer andere goede journalisten hun beroep op een correcte manier uitoefenen, dan komt er kritiek. Dat journalisten zijn weggekocht kan ook bewezen worden. Behalve dat ze fors worden beloond, moesten ze zich ook onderwerpen aan een zwijgplicht wat de omkoping betreft.

Gelukkig, dat er in dit land nog journalisten zijn, die hun werk eerder op de juiste manier doen en zullen blijven doen, dan dansen op de muziek van de schoothond. Overigens voelde de schoothond zich in zijn nopjes toen hij tijdens de verjaardag van DNA door een journalist van Apintie werd geïnterviewd en alweer op z’n best de grootste rotzooi stond uit te kraaien. Moet de schoothond nog geïnterviewd worden? Omwille van de persvrijheid in onze democratie zullen wij het blijven doen, al is het maar om hem met zo’n kluifje tevreden te stellen.

Een waarnemer van de Journalistiek

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/de West

24-04-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics