Nickerie.Net, maandag 16 mei 2011


Het Griekse drama - verwijdering uit Euro-zone dreigt

AMSTERDAM - Griekse staatsleningen zijn op de kapitaalmarkt zo afgewaardeerd dat als de Griekse overheid nu een 10-jarige staatslening zou uitschrijven, ze daar meer dan 15% rente over zou moeten betalen. Iedereen die Griekse leningen in portefeuille heeft, dus alle banken, pensioenfondsen, particulieren en de Europese Centrale Bank, staat nu op verlies.

Met een staatsschuld die eind 2010 143% van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg, en nu alweer hoger is, is het ondenkbaar dat Griekenland ooit zijn schulden volledig zal afbetalen. De EU eist dat een staatsschuld maximaal 60% van het bbp mag zijn – een eis die de grote landen na de recessie van 2001 trouwens aan hun laars lapten. Als Griekenland nu tot 2020 de tijd krijgt om aan de 60%-norm te voldoen, moet het ieder jaar een overschot op de begroting hebben van 9%, exclusief rentebetalingen. Maar dat is niet voldoende, want de rente die Griekenland over zijn schuld betaalt, mag dan bovendien niet hoger zijn dan de groei van de economie. Maar de Griekse economie groeit door alle bezuinigingen helemaal niet, terwijl de rente over de nu al bestaande staatsschuld gemiddeld ruim 5% bedraagt. Om dan toch over tien jaar aan de EU-normen te voldoen, moet het overschot op de begroting, voor rentebetalingen, ieder jaar 15% zijn. Dat is een onmogelijke opgave. Het is Nederland in geen tweehonderd jaar gelukt, en het zal Griekenland ook niet lukken.

Griekenland heeft drie grote problemen:

De eerste twee problemen zijn een direct gevolg van de toetreding tot de eurozone, of beter gezegd: van het door andere landen toelaten van Griekenland tot de eurozone. Voor Griekenland toegelaten werd, had het al een staatsschuld van meer dan 100% van het bbp, maar toen daarna bleek dat Frankrijk en Duitsland zich ook niet aan de regels hoefden te houden, was er geen reden voor Griekenland om dat wel te doen. Eenmaal veilig achter de euromuren lieten de Grieken de teugels los, er werd flink besteed (Olympische Spelen van 2004), de lonen stegen fors en het land werd met het jaar minder concurrerend. Tot aan de crisis stegen de arbeidskosten er tien jaar lang met 3% per jaar, terwijl die in Duitsland tien jaar lang constant bleven.

De toelating tot de euro is dus een dramatische vergissing geweest, zowel voor Griekenland zelf als voor de andere eurolanden. Dat Nederland zo van de Griekse toetreding heeft geprofiteerd is gewoon niet waar. Toen Griekenland de drachme had ging bijna één procent van onze uitvoer naar Griekenland. Het is nu minder.

De beste oplossing voor dit Griekse drama is de IJslandse oplossing: de schuldeisers hun verlies laten nemen (dus: afstempelen) en tegelijkertijd de munt laten devalueren (dus uit de eurozone treden). Over het eerste deel van deze oplossing wordt inmiddels in eurokringen gespeculeerd. Het tweede deel is nog onbespreekbaar. Het alleen maar afstempelen van de schulden is echter niet voldoende, want Griekenland wordt er niet concurrerender door. Wil het dat wel weer worden met behoud van de euro, dan moeten de lonen gedurende een reeks van jaren omlaag en heb je tien jaar depressie. Dat offer zullen de Grieken niet willen brengen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Telegraaf

14-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics