Nickerie.Net, maandag 16 mei 2011


Kruisland: Rechtsstaat wordt op vier principes getoetst

Paramaribo - De jurist Freddy Kruisland is het niet eens met president Desi Bouterse die zijn twijfels heeft uitgesproken of Suriname een rechtsstaat is. Bouterse zei in het parlement de vorige week dat er nog 90 wetten moeten worden gemaakt, voordat de rechtsstaat goed kan functioneren.

Kruisland zei zondag in Welingelichte Kringen op 'Radio ABC' dat de rechtsstaat getoetst wordt op vier principes. Deze zijn: rechtmatigheid van het bestuur, de onafhankelijk van de rechterlijke macht, verbod op discriminatie en openheid van de overheid naar de burgers toe. De jurist wijst erop dat het gaat om de materiŽle gronden en hieraan wordt er voldaan. Onvoldoende of gebrekkige wetten, zijn volgens hem geen maatstaf om vast te stellen of er sprake is van een rechtsstaat.

Vijf wetten ontbreken De jurist legde uit dat de grondwet 22 organieke wetten voorschrijft. Hiervan ontbreken er vijf. In artikel 12 staat dat 'eenieder zich in rechte kan doen bijstaan. 2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. Kruisland zegt dat in wetten dit recht wordt opgevangen. In artikel 22 wordt het recht om verzoeken schriftelijk bij het bevoegde gezag in te dienen gewaarborgd. In een organieke wet moet de procedure worden vastgesteld.

In artikel 40 van de grondwet staat dat ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling naar een sociaal-rechtvaardige samenleving wordt bij wet een ontwikkelingsplan vastgesteld, met inachtneming van de nationale en sociaal-economische doelstellingen van de staat. Kruisland meent dat dit niet valt te regelen in een wet. Wat zijn de nationale doelen en de sociaal-economische doelen, vraagt de jurist zich af.

In artikel 49 is vastgelegd dat een huisvestingsplan bij wet moet worden vastgesteld. Er moeten in voldoende mate voorzien worden in betaalbare woningen en staatscontrole op de aanwending van onroerend goed voor volkshuisvesting. De vijfde organieke wet die ontbreekt is het in artikel 144 vastgelegd Constitutioneel Hof.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

16-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics