Nickerie.Net, dinsdag 17 mei 2011


Uitglijpartij Misiekaba in DNA

29/04/2011

Assembleelid Andre Misiekaba heeft in het hoogste college van staat gesuggereerd dat criminelen in de gevangenis opzettelijk in vrijheid worden gesteld om tegen betaling misdrijven zoals berovingen te plegen. Volgens hem zou dit een onderdeel zijn van scenario's uit een bepaalde hoek om de huidige regering te destabiliseren. Misiekaba moet zich rekenschap geven van de draagwijdte van zijn uitspraak.  Terwijl hij om een onderzoek vraagt, speculeert hij en zet dingen in hoofden van mensen alsof met "een bepaalde hoek" de oppositie wordt bedoeld. Dat is niet fair. Een intellectueel als Misiekaba had beter moeten weten, dat de gevolgen kunnen zijn van zijn uitspraak.

 

Andre Misiekaba

Hij daalt ook in de achting als destabilisatie vanuit een bepaalde hoek hem bekend is en hij daarvan geen mededeling doet aan justitiŽle autoriteiten. Hij is daartoe verplicht! Doet hij dat niet, dan kan niet veel waarde worden gehecht aan zijn toespelingen over destabilisatie. Integendeel wordt zijn uitspraak gekenmerkt als stemmingmakerij. Bovendien wordt getwijfeld aan het oordeelvermogen van Misiekaba die de samenleving tegen beter weten in een rad voor de ogen draait, omdat het niet mogelijk is gevangenen opzettelijk in vrijheid te stellen om tegen betaling misdrijven en berovingen te plegen.

 

Als het niet om zo'n ernstige zaak ging, zou er hartelijk om gelachen moeten worden.
 De wet geeft aan wanneer gedetineerden in vrijheid worden gesteld. Handelen in strijd met de wet heeft directe gevolgen voor het korps penitentiaire ambtenaren en justitiŽle autoriteiten die belast zijn met naleving van wettelijke regelingen op dit stuk.

 

Wat Misiekaba doet is al deze autoriteiten in een kwaad daglicht stellen, de minister van Justitie en Politie incluis.
Omdat het assembleelid op geen enkele wijze zijn bewering heeft onderbouwd en zijn plicht heeft verzaakt  de feiten die hem bekend ter bestemde plaatse te deponeren, wordt aan zijn waarschuwing voorbijgegaan en wordt zijn bewering als nietszeggend beschouwd.

 

Waarvoor wel gewaarschuwd moet worden is, dat criminelen de politieorganisatie binnendringen, omdat in het verleden tot heden rotte appels nog steeds geÔdentificeerd worden. Assembleelid Ronnie Asabina is bij het bespreken van het criminaliteitsvraagstuk in geslaagd het niveau te bereiken van een evenwichtig en rationele benadering. Een sterk punt, dat hij maakte is dat het criminaliteitsvraagstuk integraal moet worden benaderd bij het zoeken naar een preventieve en duurzame oplossing. Zeer terecht wijst hij erop dat er geen plaats is voor politiek gewin en sensatiezucht bij het benaderen  van het vraagstuk.

 

Misiekaba was tijdens zijn optreden in DNA  niet in een goede doen, want behalve zijn uitglijpartij over het vrijlaten van gedetineerden, waarschuwt hij president Bouterse voor haviken in zijn entourage. Niemand begrijpt de sensatiedrang van de parlementariŽr.

 

Als hij over feiten beschikt over 'gevaarlijke' personen rondom Bouterse zou hij de rol van klokkenluider eerder moeten spelen om de president te beschermen. Ook mensen op ministeries geeft hij van langs. Hoelang is hij reeds op de hoogte van onoorbare praktijken en waarom gebruikt hij het DNA-podium om stemming te maken.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT Editorial

16-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics