Nickerie.Net, vrijdag 20 mei 2011


Carl Breeveld: Bouterse handelt in strijd met constitutie

Fractievoorzitter Carl Breeveld van DOE, vindt dat de opdeling van president Desi Bouterse over hoe invulling te geven aan het presidentschap, in strijd is met de constitutie en internationale gebruiken.

Carl Breeveld, voorzitter DOE.

“Wij moeten voorkomen dat wij internationaal belachelijk worden gemaakt. Deze indeling staat op gespannen voet met onze constitutie en wat internationaal gebruikelijk is. De opdeling tussen bureaucratische en volksgerichte president is onterecht. Volgens artikel 55 van de grondwet vertegenwoordigt DNA het volk, dus moet de president “hier” zijn om te spreken over de noden van “het volk”, zei Breeveld vandaag in zijn speech in De Nationale Assemblee.

Twee maten Volgens het assembleelid moet de opdeling gebaseerd zijn op de trias politica. Bouterse zei de vorige week in zijn beantwoording dat hij zich liever bezighoudt met het volk dan steeds in het parlement aanwezig te zijn. Volgens Breeveld is dat een partiële gerichtheid dat kan leiden tot favoritisme. “Bepaalde delen van het volk worden wel bezocht, aangehoord of ontvangen en anderen niet. Het kan ook de verkiezingen illusoir maken. Het is het parlement dat het volk vertegenwoordigt. Dat Bouterse verwijst naar slechts twee artikelen in de grondwet om zijn afwezigheid te verdedigen, vindt Breeveld onvoldoende. Naast de wetten zijn er volgens hem conventies en constitutionele gebruiken.

Over de verontschuldiging van Bouterse aan het parlement zegt Breeveld dat die is geaccepteerd. Echter bespeurt hij een zekere mate van cynisme in de verontschuldiging en in het algemeen bij beleidsmakers en in het parlement. “Het is van belang dat zowel de president, de uitvoerende macht, als de wetgevende macht met het oog op het eendrachtig als natie de weg van welvaart en welzijn op te gaan, om wederzijds minder of niet cynische opmerkingen te maken, welke de harmonie desastreus kunnen schaden. We mogen kritisch zijn naar elkaar, maar cynisme, belediging en what so ever moet achterwege gelaten worden. We voeden daarmee ons volk niet op”, zegt Breeveld.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

20-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics