Nickerie.Net, vrijdag 20 mei 2011


Hoogste college van staat onjuiste benaming voor DNA

Paramaribo - De jurist Freddie Kruisland vindt de benaming onjuist dat De Nationale Assemblee het hoogste college van staat is. Het duidt volgens de jurist op een rangorde van de democratische instituten van Suriname.

“Dat is een gevaarlijke toestand. Eigenlijk geeft die benaming aan dat de andere grondwettelijke organen, de regering en de rechterlijke macht, ondergeschikt zijn aan de Nationale Assemblee”, zegt Kruisland. De jurist wil voor de juiste democratische verhoudingen benadrukken dat de drie democratische instituten, regering, Nationale Assemblee en de rechterlijke macht, gelijkwaardige en onafhankelijke grondwettelijke organen zijn.

Scheiding der machten

Kruisland merkt op dat de grondwet van Suriname uitgaat van een duidelijke scheiding van de drie machten. “In een democratisch geordende samenleving heeft het volk de hoogste macht. Dat bedoelt men eigenlijk te zeggen.” Kruisland vindt het nodig dat in het belang van de democratische beleving van elke burger, de begrippen juist worden gehanteerd en het vooral duidelijk is wat de grondwet zegt.

De jurist heeft eerder ook al aangegeven dat de instelling van een Constitutioneel Hof, zoals inmiddels in gang gezet door de regering, niet past binnen de democratische orde. Ook de uitspraak van president Bouterse, als zou Suriname geen rechtstaat zijn, omdat er enkele wetten in de grondwet ontbreken vindt Kruisland een verkeerde interpretatie. In een eerder bericht op Starnieuws legt de jurist uit hoe de rechtsstaat wordt gemeten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

20-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics