Nickerie.Net, vrijdag 20 mei 2011


Randjietsingh: Wat regering doet is groot verschil met wat zij zegt

Paramaribo - Voor Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh is er geen evenredigheid te merken in wat de regering verkondigt over de werkelijke situatie is in het land. Volgens hem heeft president Desi Bouterse de mond vol van hoe de mens centraal staat in het regeerbeleid, maar daar niets van klopt.

Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh

“Als we kijken naar deze stelling van de president en naar de werkelijkheid van het leven, als we kijken naar negen maanden beleid van deze regering en de gevolgen daarvan voor het volk, dan zien we een heel groot verschil”, zei hij donderdag in De Nationale Assemblee.

Armoede neemt toe

Randjietsingh somde op, dat de tien jaar vastgehouden wisselkoers op hol is geslagen met als gevolg hoge prijzen in de winkels, een devaluatie van de SRD met 20 procent en een verhoogde brandstofbelasting. De parlementariër zegt dat de inflatie is gestegen van 10 naar 23 procent in de afgelopen negen maanden. “En dit moet het volk opbrengen, hoe kunnen we geloven dat het volk centraal staat in het beleid in positieve zin. Het parlement vraagt uw aandacht daarvoor, het bedrijfsleven vraagt aanhouding van dit verval, het tripartiet overleg vraagt om verlichtende maatregelen, de bevolking is wanhopig, maar u blijft zeggen dat de mens centraal staat”, richtte hij zich tot Bouterse.

De spreker verwijst naar een op 2 mei uitgegeven rapport van het Internationaal Monetair Fonds waarin wordt aangegeven dat Suriname een beleid nodig heeft waarbij de overheidsuitgaven worden beperkt en de staatsinkomsten worden vergroot. De inflatie moet worden beteugeld om een loon- en prijsspiraal te voorkomen. Daarnaast moeten sociale hulpmaatregelen de armoede bestrijden. “In plaats daarvan zegt de regering nog met meer prijsverhogende maatregelen te zullen komen. Er is dus geen enkel vooruitzicht terwijl de druk op het volk alleen maar toeneemt”, zegt Randjietsingh.

Vier moties
De politicus wijst er op dat in de begroting alle productie-ministeries minder geld krijgen dan in 2010. Nationale investeringen nemen af. Hij wil weten wat de regering gaat doen om de nationale toegevoegde waarde in de export te verhogen. Hij bleef ook lange tijd stil staan bij de pogingen van de regering om de persvrijheid te beknotten. De parlementariër heeft na zijn rede, namens de Nieuw Front oppositie vier moties ingediend.

De moties hebben te maken met onmiddellijke uitvoering van het veiligheidsplan, het aanhouden en of terugdraaien van de kostenverhogende maatregelen, het afwijzen van de stelling van de president wanneer die wel of niet in het parlement aanwezig moet zijn en een motie waarin de regering wordt opgeroepen zich niet schuldig te maken aan beknotting van de persvrijheid. De vergadering werd donderdagavond om twintig over zeven uitgesteld naar een nog te bepalen datum.  

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

20-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics