Nickerie.Net, zondag 22 mei 2011


Aanhangers van radiodominee Camping komen er bekaaid vanaf

 NEW YORK - Duizenden gelovigen moeten leren omgaan met iets wat ze niet hadden verwacht: het voortbestaan van de planeet aarde.. Toen zaterdag om 12.00 uur Amerikaanse tijd de klok sloeg, drong het langzaam maar zeker door. De voorspelling van predikant Harold Camping zou niet uitkomen. Camping en zijn duizenden aanhangers wisten het kort daarvoor nog zeker: de aarde zou vergaan om twaalf uur op 21 mei 2011.

Gelovigen kwamen er bekaaid vanaf. Zo ook de 60-jarige Robert Fitzpatrick, die besloten had op het Times Square in New York het einde der tijden af te wachten. Omringd door joelende sceptici keek hij vertwijfeld op zijn horloge toen het uur U passeerde en er niks gebeurde. "Ik begrijp het gewoon niet. Dit is het jaar. Het moet 2011 zijn. Ik begrijp niet waarom er niets gebeurd is. Ik moet het verkeerd geļnterpreteerd hebben."

De Amerikaan had zijn spaargeld van 140.000 aangesproken om met billboards en flyers de mensheid te waarschuwen voor de naderende Apocalyps. Samen met duizenden andere volgers van Camping geloofde hij dat 200 miljoen gelovigen door God van deze aarde gehaald zouden worden, voordat de aarde zou vergaan.

Rampen zouden de achterblijvers teisteren totdat het definitieve einde van de wereld op 21 oktober later dit jaar. Alleen voor de VS al huurde Camping 5000 billboards om zijn onheilsboodschap te verspreiden. Ook in Nederland verschenen de borden op NS-stations. Ook Suriname bleef niet bespaard van allerlei displays en pamfletten. De uiteindelijk winnaars in deze zijn de sceptici en vooral ook diverse media diet flink hebben kunnen verdienen aan de billboards.

Predikant Camping heeft nog niet gereageerd op het uitblijven van de eindtijd. Op zijn website wordt er met geen woord over gerept.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Telegraaf/FOS Network

21-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics