Nickerie.Net, woensdag 22 juni 2011


Leendert Doerga: ‘Europese Unie belangrijk voor Suriname’

Eric Mahabier, 21/06/2011

DEN HAAG - De regering moet de ambassadepost in Brussel verder versterken, aangezien het een belangrijke is voor Suriname. De Europese Unie (EU) is er gevestigd en kan een heel voorname rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van het land. Vooral nu de Nederlandse ontwikkelingsgelden zijn opgedroogd. Gelden die Suriname tot nu toe uit EU-fondsen heeft gekregen zijn merendeels schenkingen geweest, terwijl bij andere donoren Suriname het moet doen met veelal leningen. Dit zegt zaakgelastigde op de Surinaamse ambassade in Brussel, Leendert Doerga. Hij is per 1 juli teruggeroepen en vanaf dien ook met pensioen.

Zaakgelastigde Leendert Doerga van de Surinaamse ambassade in Brussel blikt tevreden terug op de rol van deze post de afgelopen vijf jaren in de ontwikkeling van Suriname.-. dWTfoto/Eric Mahabier

Tegenover dWT somt deze zaakgelastigde tal van projecten op die met behulp van EU-middelen tot stand zijn gekomen. “Onze haven, infrastructuur, rijst- en bananensector.” De herstart van het oude bananenbedrijf Surland is ook dankzij EU-fondsen. “Er werken er nu zo’n 3.000 mensen en dat betekent dat zo’n 15.000 gezinsleden in hun levensonderhoud worden voorzien”, merkt Doerga op. Voor dit jaar ligt zo’n 15 miljoen euro al in de pijplijn voor de bananensector.

“Het is een teamwerk geweest van ambassadeur Gerard Hiwat, mijn persoon en Olten van Genderen”, reageert Doerga verder op de successen van de Surinaamse ambassade in Brussel. “De herstart van Surland is een van de vele resultaten van dit team.” Hij is de VHP dankbaar dat hij voorgedragen is geweest als de tweede man op deze ambassadepost. Nadat ambassadeur Hiwat eerder dit jaar teruggeroepen was, moest Doerga deze post verder vertegenwoordigen. Hij zegt in beide functies heel veel ervaring en kennis te hebben opgedaan. Suriname is de afgelopen jaren in Brussel goed op de kaart geplaatst. De samenwerking met de EU en de Afrikaanse Pacifische en Caribische (ACP) landen is ook gaan intensiveren. “We hebben een goede job gedaan”.

Suriname moet de komende periode in regionaal verband bundelen als het gaat om het trekken uit EU-fondsen. Als voorbeeld haalt Doerga aan dat Suriname en Guyana gezamenlijk fondsen gaan moeten trekken voor de rijstsector. “Een van de nieuwe uitdagingen is dat je als land de afzetmarkten voor je agrarische producten meer in de Caricom moet gaan zoeken dan Europa zelf”, vindt Doerga. De Caricom markt is dichterbij en de regelgevingen voor afzet van producten zijn makkelijker dan in Europa.

Hij hoopt dat de regering de rol van de post in Brussel goed begrijpt en deze alle tools geeft zodat de ontwikkeling van Suriname verder ter hand genomen kan worden.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

22-06-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics