Nickerie.Net, dinsdag 21 juni 2011


Padieboeren voelen zich bedonderd door de Staat:
Ureum Atcar goedkoper dan overheidsmest  
Geplaatst: 21/06/2011

Paramaribo -  De padieboeren zijn door de Staat bedonderd. Tot deze conclusie komen rijstproducent Leakat Mahawatkhan, tevens gewezen voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, alsook rijstboer Ajay Seetal. De hele show, die sinds de deal tot de aankomst van ureum is weggegeven door parlementariėr Rachied Doekhi, had bij Mahawatkhan een lichtje doen branden. Hij geeft aan dat hij de problemen had zien aankomen en dus rustig zijn kunstmest had besteld bij Atcar Chemicals. De hele kwestie duurde volgens hem veel te lang.

Mahawatkhan is blij dat hij toch zijn kunstmest bij Atcar Chemicals heeft gekocht en zichzelf heeft behoed van verlies. De kunstmest bij Atcar kost US$ 600, terwijl de door de Staat geļmporteerde kunstmest uit Venezuela US$ 640 per ton kost. De kunstmest bij dit particulier bedrijf kost US$ 40 goedkoper. De prijs van kunstmest zou volgens Mahawatkhan niet duurder dan US$ 300 per ton moeten zijn, gelet op de wijze waarop de komst van de kunstmest werd gepromoot.

Seetal is de mening toegedaan dat deze regering bezig is de rijstsector verder de grond in te boren. Hij krijgt sterk het gevoel dat deze regering de sector tot een monopolie wilt maken. Seetal zegt heel erg teleurgesteld te zijn in de president. Wat Mahawatkhan bevreemdt, is dat de minister van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV), Hendrik Setrowidjojo, niet de gesprekspartner is geweest bij deze government-deal. Volgens hem zou deze deal tenminste gemaakt moeten worden tussen de minister van LVV van Suriname en die van Venezuela.

Er wordt steeds aangegeven dat de rijstsector meer moet produceren, maar van regeringszijde wordt er niets ondernomen om het de rijstboeren gemakkelijker te maken. De boeren moeten hoge invoerrechten betalen voor de machines, de rentepercentages die de banken hanteren voor de rijstboeren liggen tussen de 10 tot 12% en daarnaast is de brandstofprijs heel hoog. Dit alles maakt dat er geen sprake meer is van concurrentie. Volgens Mahawatkhan is dit het harde bewijs dat deze regering geen kundige mensen heeft. De regering heeft het volk betere tijden beloofd. De betere tijden zullen zeker komen - echter pas nadat deze regering zijn langste tijd heeft gehad.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

21-06-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics