Nickerie.Net, dinsdag 28 juni 2011


Mislukte kunstmestcoup van Manglie en Doekhie

Nickerie - Nauwelijks zaten die jongens van de paarse formatie in het machtscentrum of die voormalige commandant van de revolutie kwam met de wildste plannen voor de rijstsector. Die zou worden verbeterd en de productie verveelvoudigd. Er zouden meer machines in deze sector operationeel gemaakt moeten worden . Ook werden er contacten gelegd met lokale leveranciers over te leveren materieel. Het verhaal, dat ons ter ore kwam klonk allemaal zo grootschalig en tegelijk zwaar overdreven. Bijna utopisch leek het allemaal. Wij zijn ook niet van gisteren en weten zo ongeveer wat er reilt en zeilt in deze sector en ook hoe groot de potentie van de Surinaamse rijstboer ongeveer is en daar kan binnen de kortste keren geen enorme vergroting van worden bewerkstelligd. Het jammere is, dat er nog altijd veel mensen in dit land zijn, die uit eigen winstbejag zitten te dagdromen en daarbij andere mensen in een nadelige positie trachten te manoeuvreren.

Manglie en Doekhie, beter in boerenbedrog dan kunstmesthandel?

De commandant, die maar niet kan ophouden met dagdromen ging naar zijn kapitaalkrachtige vrienden binnen de paarse combinatie en er werd op grote schaal van gedachten gewisseld over hoe men een grotere en meer invloedrijke vinger in de pap in de rijstsector zou kunnen krijgen. Wat hebben rijstboeren zoal nodig om een grotere nyan te kunnen maken en het liefst over hun ruggen? Al gauw werd het lumineuze idee bedacht om een nieuwe leverancier van kunstmest te worden en wel na de zogenaamde ondersteuning van de grote vriend Hugo uit Caracas. De oude leverancier, die zouden ze eventjes de grond in boren met scheepsladingen aan ureum, die veel goedkoper zouden zijn dan die van de vertrouwde en traditionele leverancier. En als die traditionele kunstmest-, cq ureumleverancier eenmaal uit de markt gedrukt is dan hebben we die rijstboeren, die de rood-oranje formatie aanhangen, bij de pitten en kunnen we ze voortdurend met leveringen en prijs chanteren. En tegelijkertijd worden onze vrienden M en D schatrijk en kunnen we ook participeren in de winstdeling.

Maar wanneer je met amateurs op de ureummarkt van doen hebt dan kan je je wel een heel aanzienlijke buil vallen. Ook wanneer je nauwelijks iets weet van marktfluctuaties en de daaraan inherent prijsbepalingen, dan gaat het binnen de kortste keren fout. En wanneer je ook nog verdachte zaken in je schild voert dan wek je zonder enige twijfel argwaan bij de rijstboer, die zekerheid wil hebben bij de inzaai en oogst. Het gaat namelijk om grote verliezen als die eenmaal op je bord worden geplaatst. Vrijwel de meeste boeren namen het zekere voor het onzekere toen het weer op de aanschaf van ureum aankwam. En wanneer je als paarse formatie nog verkeerd, cq te duur hebt ingekocht dan is helemaal het hek van de dam. Dan snelt men natuurlijk gelijk naar de oude vertrouwde leverancier, die binnen de kortste keren kan leveren en voor een lagere prijs. Wat een amateurs, zeg, die jongens van de paarse formatie. Gewoon een zwaar te betreuren groepje, dat in geen enkel opzicht van wanten weet en er werk van schijnt te willen maken om tegen gevestigde instituten te willen aantrappen. Wat gaan M en D thans met die scheepslading aan ureum van Hugo doen?

Overigens is het ook zo, dat de rijstboeren als argument om niet bij M en D aanvoeren, dat ze geen enkele garantie hebben dat het ureum van dezelfde kwaliteit is als dat van de traditionele leverancier. Als je bij meneer O. koopt weet je zeker dat je waar voor je geld krijgt en hij levert na bestelling op tijd. Je moet dan wel met paisa over de brug komen. En dan komt die VP met een verhaal over gezonde concurrentie binnen de rijstsector. Hij behoort niet tot de paarse formatie, die met snode plannen de rijstsector regarderende, rondliep dus hij kan allerlei theorieën verkondigen zonder er ook maar één cent armer van te worden. Het wordt in ieder geval wel blaren zitten voor de heren M , D en misschien ook wel S, die dachten binnen een vloek en een zucht schatrijk te worden.

We begrijpen eigenlijk niet waarom die meneer M zo haira was om in het ureumavontuur te duiken, hij heeft al zoveel geld. Maar ja, voor dit soort mensen is het nooit genoeg. Alsof ze het in het hiernamaals gaan meenemen. De boeren in Nickerie en elders, die over ureum moeten kunnen beschikken voor een goede en gezonde aanplant, hebben zich in ieder geval geen oor laten aannaaien, daar zijn ze veel te doorgewinterd voor. Ook is het zo, dat het in het rijstdistrict een heel kleine gemeenschap is en dat een uitgezette val door een rijstmagnaat snel wordt ontdekt en doorverteld.

We zijn en blijven benieuwd wat voor plannen die paarse jongens nu zullen bedenken voor het rijstdistrict. In ieder geval is de hele ureumdeal een groot fiasco geworden. Die traditionele leverancier, die zich al die tijd muisstil heeft gehouden en zijn zaken goed in de hand heeft , lacht zich een stuip. Keerpunt blijft de zaak in ieder geval nauwgezet volgen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West Keerpunt/FOS Network

25-06-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics