Nickerie.Net, zaterdag 25 juni 2011


Setrowidjojo geen voorstaander ureumimporten door overheid  
Geplaatst: 23/06/2011

Paramaribo -  Minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is geen voorstaander van ureumimporten door de overheid. ‘In het verleden is het nooit voorgekomen dat de staat ureum heeft geïmporteerd, in de toekomst moet dat ook niet het geval zijn’, zegt de minister aan Dagblad Suriname. In het geheel van de Petro Caribe-deal moet de Staat Suriname slechts een faciliterende rol hebben. De importen echter moeten geschieden door particulieren. De LVV-minister opperde een verruiming van koopkeuze voor de rijstboeren. ‘Als het kan, mogen er meerdere spelers zijn, zodat de rijstboer naar eigen keuze zijn ureum kan kopen. Afhankelijk van de kwaliteit en de prijs.’

Dat er thans enorme kritiek wordt geuit over de prijs van een ton ureum die Suriname middels Petro Caribe is aangegaan met Venezuela, is de minister ook bekend. Een ton ureum die door de overheid is binnengehaald, kost USD 40 duurder dan bij de particulier Atcar Chemicals. Hij verkoopt een ton voor USD 600, terwijl die van de overheid, die door de rijstmagnaat Imro Manglie wordt verpakt en verkocht, USD 640 bedraagt. ‘Wij als regering hadden indertijd gehoopt dat de prijs mee zou vallen. De prijs is afhankelijk van de wereldmarktprijs. Daar kunnen we niet aan tornen’, sprak Setrowidjojo. De stijging van de wereldmarktprijs zou een negatieve invloed hebben gehad op al die mooie voornemens van goedkoop ureum voor de padieboeren. Zo was door president Desi Bouterse zelf de goedkope kunstmest aangekondigd in De Nationale Assemblee.

‘De volgende bezending ureum die Suriname binnenkrijgt in augustus kan goedkoper zijn’, zegt Setrowidjojo. Dat er afspraken gemaakt moeten worden met Venezuela om deze voor een goedkopere prijs te verkopen, daarover zijn er geen twijfels. ‘Wij gaan ons als regering sowieso inspannen en er naar toe werken om afspraken te maken met Venezuela zodat ureum goedkoper wordt.’ Zo haalde hij het aspect aan van het goedkoper maken van de havenkosten, alsook de opslagruimte en transport. De bewindsman waagde zich niet om vooruit te lopen dat de padieboeren gegarandeerd kunnen zijn van goedkope kunstmest, maar stelde voorop dat Suriname met Venezuela om de tafel moet gaan zitten om bovengenoemde doelstelling te bereiken.
Thans is ruim 17.000 hectare aan padie ingezaaid. Minister Setrowidjojo gaf de verzekering aan dat er voldoende ureum binnen is voor de bemesting. ‘Er zijn geen wachttijden meer en de rijstboeren zijn niet meer gebonden aan de regeling van het vooruitbetalen.’ Voorheen moesten rijstboeren zeker 7 tot 8 weken vooruit betalen.
 

Rijstmagnaat Imro Manglie is thans in het buitenland. Volgens coördinator Rachied Doekhie, die ook belast is met de ureumimport, wordt voorop gesteld dat de ureumprijs van USD 640 per ton in samenspraak met de Staat is bepaald. Ook geeft hij aan dat bepaald is dat de winstmarge voor het binnenhalen van de mest door Manglie, 7% bedraagt.

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

25-06-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics