Nickerie.Net, vrijdag 01 juli 2011


Kenneth Donk coördinator onderwijs voor West-Suriname

Nickerie - Kenneth Donk is door minister Raymond Sapoen van Onderwijs en Volksontwikkeling aangesteld als coördinator van voornoemd ministerie voor het westen. Dit deelde de onderwijsminister vrijdag tijdens de huldigingslechtigheid van jubilarissen mede in Nickerie. Sapoen zegt, dat Donk in die hoedanigheid samen met de Onderwijsinspectie en de schoolleiders zal proberen Nickerie meer aandacht te geven dan voorheen het geval was.

In gesprek met de krant zegt Sapoen, dat bij hem de behoefte is ontstaan om in het westen des lands de zaak efficiënt en planmatig te exerceren door een coördinator voor het onderwijsveld aan te stellen in het westen. “Dan praat ik bijvoorbeeld over die vojschool, die er moet komen en alle andere dingen, die te maken hebben met leermiddelen, leervoorziening, lokalen en nog veel meer voor Washabo, Apoera Section, Coronie en Nickerie”. Volgens Sapoen is het de bedoeling, dat zaken nu efficiënter moeten verlopen. Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat het inspectieapparaat in Nickerie nog niet goed geaccommodeerd is en dat er een paar zaken gedecentraliseerd moeten worden.

Tegen die achtergrond en vanwege zijn ervaring en expertise opgedaan in de afgelopen jaren wordt volgens de bewindsman de nieuwe coördinator, ook de functie is nieuw, belast met de coördinatie van eerdergenoemde zaken. Volgens Sapoen rapporteert de coördinator west rechtstreeks aan hem. Naar de krant verneemt treedt Kenneth Donk per 1 juli aan in zijn nieuwe functie. Tot deze datum is hij nog directeur van de Bueno Bibaz muloschool waar hij al jaren de scepter gezwaaid heeft. Donk behoort tot de toppers van de Nationale Democratische Partij (NDP), afdeling Nickerie, en maakt deel uit van het Kabinet van de voorzitter van de NDP Nickerie, Rashied Doekhie. Met de aanstelling van Donk is weer een politieke loyalist geaccommodeerd.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

30-06-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics