Nickerie.Net, zondag 03 juli 2011


JA, … WIE IS DIE WITTE MAN?

Volksvertegenwoordiger Ronald Venetiaan had enkele dagen terug helemaal gelijk toen hij tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) vroeg: ,,Wie is die witte man, die op het kabinet van de president rondloopt?” En al weet Venetiaan al precies wie die man is en wat hij in zijn schild voert, toch moet president Desiré Bouterse ten overstaan van het volk, vertegenwoordigd door DNA, het zelf komen uitleggen. Ook vrijwel de hele lokale pers weet ondertussen het één en ander, de ene meer en de andere minder, over die ene witte man. En waarom zou Venetiaan die vraag hebben gesteld, of zo hebben gesteld aan Bouterse? KEERPUNT heeft het niet aan Venetiaan gevraagd, maar wij vinden de vraag op maat gesneden. Bouterse heeft bijna dertig lange jaren gescholden op Nederland, Nederlanders uitgemaakt voor vies en vuil, en hoe eerdere regeringen zich lieten misbruiken door krachten uit het koude kikkerland aan de Noordzee. Maar, boer pas op uw ganzen, als de vos de passie preekt. Alleen zijn eigen volgelingen hebben Bouterse nog niet door, verblind door zijn mooie woorden en hunkerend naar een stukkie van zijn macht.

KEERPUNT vertelt: Bouterse pleegde zijn coup van 25 februari 1980, niet omdat hij zo begaan was met het lot van de militairen, maar omdat hij goed geïnstrueerd en zelfs bijna bevolen werd door Hans Valk, een NEDERLANDSE kolonel en militair attaché op de NEDERLANDSE AMBASSADE. Bouterse bakte zichzelf tot regeringsleider en werkte nauw samen met NEDERLAND, hij ontving NEDERLANDSE ontwikkelingshulp, ten bate van Suriname. Voordat hij naar Suriname kwam, is Bouterse jarenlang sportinstructeur geweest bij het NEDERLANDS leger en afwisselend gewoond en gewerkt in NEDERLAND en DUITSLAND. Ja, dezelfde Bouterse, die zijn volgelingen leert hoe slecht NEDERLAND is. In werkelijkheid valt hij op zijn knieen voor NEDERLAND. Wat heeft hij nog meer te maken met NEDERLAND? Bouterse werd door NEDERLANDSE rechtbanken bij verstek veroordeeld wegens drugssmokkel naar dat land. Hij zou dus grote bedragen geld direct of indirect daarmee hebben verdiend of willen verdienen in NEDERLAND.

Tegen de achtergrond van zijn connecties met NEDERLAND en het beeld, dat hij van dat land schetst bij zijn gevolg, niet meer zo goed te volgen. Strooit hij het bewust zand in de ogen? Of zijn ze gewoon ziende blind? Meer nog: Nu heeft Bouterse dus die autochtone NEDERLANDER op zijn kabinet als één van zijn belangrijkste adviseurs en vergeet hoe vaak hij heeft uitgelegd hoe wij als “brada nanga ssa” ervoor moeten waken, dat “zus” en dat “zo”. Toen hij op 25 februari jongstleden zijn zogenaamde revolutie vierde op het plein, waar hij het land in 1980 verraadde en het hoofdbureau van de politie in brand liet schieten, nam hij niet één van de honderden mensen, die hem kwamen toejuichen, in de arm. Neen, Bouterse nam een NEDERLANDS meisje dat in Suriname stage loopt, op schoot. Hij poseerde breedlachend met de Nederlandse op zijn schoot voor lokale en buitelandse persfotografen. Het “stel” werd de dagen daarna breed uitgemeten in de NEDERLANDSE pers, en onze Bouterse was kennelijk trots daarop.

Vandaag de dag worden alle mediazaken op het kabinet van Bouterse gedaan door NEDERLANDSE mediamensen, die speciaal zijn ingehuurd en overgevlogen. De zogenaamd nationalistische Bouterse heeft blijkbaar zo weinig geloof in Surinaamse mediadeskundigen. Zelfs zijn eigen perschef compleet met assistenten liet hij staan en koos voor Nederlanders. Niet voor niets vroeg het DNA-lid Ashishkoemar Gajadhin hoe en wat over een NEDERLANDS mediabedrijf, dat op het kabinet zaken regelt en met ons zuur verdiend geld uit de staatskas in Surinaamse dollar of in euro’s wordt betaald. KEERPUNT zal vandaag geen tijd verdoen om een boekje te openen over dit mediabedrijf, de kwaliteit van het werk en de slechte communicatie met de lokale pers en het ontbreken van degelijke netwerken in en affiniteit met de Surinaamse samenleving, een conditio sine qua non voor elke persdienst of mediaorganisatie, die van plan is deugdelijk werk neer te zetten. Maar, het is Nederlands, dus gaf Bouterse er de voorkeur aan.

Bouterse heeft jarenlang zijn liefde voor NEDERLAND proberen te verhullen, door zijn volgelingen en andere Surinamers op te roepen, tot een soortement van haat jegens dat land. Veel mensen trapten erin, maar Bouterse zelf is kennelijk bezig de terugslag te maken naar de werkelijkheid door zijn NEDERLAND, zijn eerste liefde, weer in kaart te brengen. Per slot van rekening was het niet Bouterse, die NEDERLAND wegjaagde, het was andersom. Nadat op of rondom 8 december 1982 op mysterieuze wijze 15 mensen, onder wie 1 Nederlander, in het Fort Zeelandia door kogels uit militaire wapens waren doorboord en gedood, zonder dat ook maar één militair, een trekker had overgehaald, was NEDERLAND zo bang geworden voor het spookverhaal dat het de relatie verbrak.

KEERPUNT durft te wedden dat, ware het niet om het drugsvonnis en het international arrestatiebevel dat daaraan kleeft, dan was onze Bouterse misschien al een paar keren naar NEDERLAND afgereisd. Overigens durft hij misschien Parijs aan te doen, want Frankrijk is de nieuwe gateway voor Suriname naar Europa, aangezien NEDERLAND zo lastig doet en veel vragen stelt. KEERPUNT doet graag spoedig verslag van zijn aankomst in Frankrijk, waar hij een bezoek brengt aan de Surinaamse ambassade. Misschien komt hij enkele dagen daarna terug naar Suriname, maar misschien doet hij dat ook pas na een paar jaar. Maar voor een durfal als Bouterse, zou het wel het proberen waard zijn. Waarschijnlijk laten ze hem daar toch niet oppakken en opsluiten in NEDERLAND. Of zouden ze het misschien toch wil doen?

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

03-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics