Nickerie.Net, maandag 04 juli 2011


VHP gaat nieuw tijdperk in met consultaties en agressieve ledenwerving

Paramaribo - Chandrikapersad Santokhi, de nieuwe voorzitter van de VHP, zegt dat de partij een nieuw tijdperk inluidt. Er zullen consultaties gepleegd worden met interne structuren, maar ook met diverse maatschappelijke groepen, nationaal en internationaal. Een agressieve ledenwerving zal ook gelijk plaatsvinden. De partij zal volledig opengesteld worden voor ‘niet-traditionele VHP’ers’. Personen die de partij ooit verlaten hadden, worden opgeroepen om terug te keren naar huis.

Aftredende voorzitter Ramdien Sardjoe feliciteert de nieuw gekozen partijleider Chandrikapersad Santokhi.

Santokhi zei in zijn maiden speech na zijn verkiezing dat interne harmonisatie belangrijk is. Het beleidsdocument dat opgesteld is, zal verder worden besproken binnen de structuren. Er zal een visie worden ontwikkeld met niet alleen partijpolitieke zaken. De VHP zal zich buigen over nationale, internationale, economische, wetenschappelijke en diverse actuele vraagstukken waarmee de wereld geconfronteerd wordt.

Andere positie innemen “De VHP zal een andere positie innemen in de samenleving en zal e partijpolitiek overstijgen. De natie moet worden versterkt. Er moet een toekomst gerichte visie zijn”, aldus de partijvoorzitter. Hij benadrukte dat de natuurlijke hulpbronnen duurzaam ontwikkeld moeten worden. Daarom zal de partij in dialoog treden met brede maatschappelijke groepen om hun visie ook mee te nemen in het uit te voeren programma.

Santokhi richtte zich tot het congres dat hem met overweldigende meerderheid heeft gekozen. Hij zei te rekenen op de ondersteuning van de kiezers. Indien er obstakels ondervonden worden in de praktijk moeten de structuren meehelpen om deze op te lossen. De partijleider voelt er veel voor om een ombudsman in te stellen die kan luisteren naar klachten van de structuren en de samenleving en deze kan behandelen.

Tot zijn supporters zei Santokhi dat er intens gecommuniceerd is de afgelopen periode. “Kies uw doel en uitdaging onbaatzuchtig, zonder persoonlijk gewin. U moet met onbaatzuchtige middelen uw doel bereiken. Zo moet u mij benaderen. Vraag niet wat de VHP voor u kan doen, maar vraag wat u kan doen voor de partij”, aldus Santokhi. Hij riep op tot saamhorigheid in de partij. Hij vroeg zijn gehoor om ernaar te streven om een waardevol mens te zijn.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

04-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics