Nickerie.Net, maandag 04 juli 2011


VHP-voorzitter Santokhi: 'Met iedereen samenwerken'

 Gepubliceerd op : 4 juli 2011door Pieter Van Maele (Foto: Harmen Boerboom)

Een grote, open, moderne partij uitbouwen die de etnische scheidslijnen overstijgt en bereid is in zee te gaan met álle partijen aan het Surinaamse politieke firmament. Met dat doel voor ogen begint Chandrikapersad Santokhi (52) zijn loopbaan als nieuwe voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). De voorzittersverkiezing van de oppositiepartij ging zondagmiddag door, in het partijcentrum 'De Olifant' in Paramaribo. Van de 1.030 stemgerechtigde kiesmannen daagden er uiteindelijk 667 op. Een overweldigende meerderheid van 571 kiesmannen (85,6%) koos uiteindelijk voor Santokhi. Tegenkandidaat Bholanath Narain van de Vernieuwingsbeweging kreeg slechts 83 stemmen achter zijn naam (12,4%). 13 leden stemden ongeldig.

Chandrikapersad Santokhi, Voorzitter VHP

Toen tijdens het tellen van de stemmen mathematisch bleek dat het de gewezen minister van Justitie en Politie is die Ram Sardjoe opvolgt als partijvoorzitter, brak gejuich uit onder de aanwezigen. Santokhi werd op de schouders van enkele aanhangers gehesen en door het partijgebouw gedragen. Ook Narain feliciteerde zijn uitdager.

'Niemand uitsluiten' In zijn eerste toespraak als partijvoorzitter zei Santokhi dat hij allereerst de eenheid binnen de partij wil herstellen. Zijn kandidaatstelling ging gepaard met wekenlang getouwtrek, in eerste instantie was het zelfs fractieleider Radjkoemar Randjietsingh die werd voorgedragen. “Alle scheurtjes zullen worden gedicht. De strijd is gestreden, nu moet eensgezind worden voortgewerkt aan de grote partijdoelen die wij willen bereiken. De achterban heeft gesproken, wij moeten het resultaat accepteren”, aldus Santokhi.

In een afzonderlijk gesprek met De Wereldomroep verduidelijkte de kersverse partijvoorzitter dat die doelen bereikt kunnen worden 'samen met alle Surinaamse politieke partijen'. Santokhi: “Ik wil geen enkele partij uitsluiten. Het eerste werk is echter de interne gezondheid van de VHP.” Ook de Nationale Democratische Partij (NDP) wordt niet bij voorbaat uitgesloten, al ligt een rechtstreekse samenwerking met de persoon Desi Bouterse naar verluidt nog steeds gevoelig. Aftastende gesprekken tussen de NDP en de VHP tijdens de regeringsformatie in 2010 mislukten nog omwille van de kandidaatstelling van de NDP-voorzitter als president.

Santokhi zal ook enkele wijzigingen aanbrengen aan de structuur van de partij. Daarom werd zondagmiddag onmiddellijk al een college van ereleden verkozen, waarvan onder meer Ramsewak Shankar en Jules Ajodhia deel uitmaken. Ram Sardjoe werd door het congres benoemd tot erevoorzitter. De nieuwe partijleider zei dat op hun kennis een blijvend beroep zal worden gedaan.

Blitzcarrière Samen met de verkiezing van Santokhi ging ook de verkiezing door van Ritesh Sardjoe als voorzitter van de jongerenraad en ex-minister Stanley Raghoebarsingh als leider van het wetenschappelijk bureau. De stemrondes begonnen met bijna twee uren vertraging, omdat de registratie van de vele honderden kiesmannen veel meer tijd in beslag nam dan verwacht. Daarnaast was het wachten op de stemgerechtigden uit de districten.

Chandrikapersad Santokhi is pas de derde voorzitter in het bestaan van de VHP, na oprichter Jagernath Lachmon (1947 - 2001) en Ram Sardjoe (2001 - 2011). De voormalige politieagent, hoofdcommissaris en uiteindelijk minister maakte een echte politieke blitzcarrière. Pas in 2005 sloot hij zich aan bij de VHP. Bij de parlementsverkiezingen van 25 mei 2010 bleek hij de op één na populairste politicus van het land, met 14.416 voorkeurstemmen. Enkel Desi Bouterse scoorde toen beter. Eind 2010 schopte hij het al tot voorzitter van de CICAD, de drugsbestrijdingsarm van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

04-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics