Nickerie.Net, woensdag 06 juli 2011


Indianendorpen nog erger verdeeld na bezoek Bouterse

In de dorpen Apoera, Washabo en Section scheelt het weinig of er ontstaat handgemeen tussen partijen. Een door Bouterse ingestelde commissie om de problemen aan te pakken functioneert niet en wordt eenzijdig ingevuld door een actiegroep. Deze actiegroep houdt op 16 juli verkiezingen om de drie zittende hoofdkapiteins te vervangen door een hoofdkapitein voor alle drie dorpen. De zittende kapiteins van de dorpen zeggen dat de actiegroep een kleine, maar invloedrijke politieke tak is van de Nationale Democratische Partij van Bouterse. Een hunner zou openlijk hebben aangegeven dat het de wens en zelfs opdracht is van het kabinet van Bouterse dat op 16 juli Jeffrey Armaketo wordt gekozen als hoog kapitein van de drie dorpen.

Het bezoek van president Desi Bouterse aan het indiaanse dorp Apoera heeft voor nog meer problemen en verdeeldheid gezorgd dan er al waren.

Bouterse bracht op 17 juni een bezoek aan Apoera. Daar zei hij niet te zijn gekomen om lange gesprekken te voeren. Hij gaf de opdracht dat de drie dorpen samen een commissie moesten benoemen om alle problemen rechtstreeks met hem te bespreken. “Zo hebben we het niet begrepen”, zegt Julius Lingaard van de actiegroep en ooit kapitein van de dorpen. Volgens hem heeft de president de commissie benoemd onder de actiegroep en Rudolf Seenanan aangewezen als leider van de commissie. De 6 afgevaardigden van de drie kapiteins (2 per dorp) worden niet geaccepteerd door de actiegroep, die volgens de kapiteins alles naar zich toetrekt en met veel machtsvertoon en bedreigingen acties onderneemt.

Kapitein Carlo Lewis zegt dat maandag weer dorsvergaderingen zijn gehouden waarin de meeste dorpelingen zich tegen de verkiezing van slechts 1 kapitein hebben uitgesproken. Lingaard van de actiegroep zegt daarentegen dat juist de meerderheid van de dorpelingen af wil van de drie kapiteins. Volgens hem hebben zij 14 jaar lang slecht beleid gevoerd en de dorpen niet tot ontwikkeling kunnen brengen. Ook kunnen volgens Lingaard de kapiteins geen financiële verantwoording afleggen over projecten die zij hebben uitgevoerd met donor - en gemeenschapsgelden. “Wij hebben nu handtekeningen verzameld tegen deze actiegroep en hun plannen en een brief geschreven aan de president” zegt kapitein Lewis. De brief wordt namens de drie dorpen woensdag bezorgd bij de president.

Intussen heeft de actiegroep alle voorbereidingen getroffen voor de verkiezingen van 16 juli. Er wordt onder de dorpelingen propaganda gevoerd, maar volgens Lewis gaat dat gepaard met onder meer bedreiging van uitzetting uit de dorpen, om zo de mensen angst aan te jagen en hen te dwingen te stemmen op de lijst Armaketo. Lingaard zegt dt de zittende kapiteins weigeren mee te doen aan de verkiezingen, maar dat de verkiezingen gewoon doorgaan op 16 juli. “We hebben het ministerie van regionale Ontwikkeling al op de hoogte gesteld", zegt hij. Uit de actiegroep hebben voor de formaliteit ook andere personen een kandidatenlijst gepresenteerd. Lingaard is op een van de lijsten opgenomen als kandidaat hoofdkapitein. Aan Starnieuws zegt hij: "Dan hebben de mensen meer keus." Hij bevestigt dat hij en de andere personen van de actiegroep campagne voeren voor Armaketo

Minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling (RO) zegt aan Starnieuws, dat zijn ministerie geen enkele inbreng heeft en kan hebben bij het oplossen van het geschil in de drie dorpen. “Problemen bij de inheemsen worden altijd intern opgelost of met bemiddeling van hun eigen kanalen zoals de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)." Lingaard zegt evenwel dat de Vids geen enkele betrokkenheid heeft bij de problemen in het dorp en de komende verkiezingen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

06-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics