Nickerie.Net, donderdag 07 juli 2011


Kilo-aanduiding wettelijk verplicht voor ondernemers
Geplaatst: 07/07/2011

Paramaribo -  Ondernemers zijn krachtens de wet verplicht zich te houden aan de kiloaanduiding op producten die zij verhandelen. Het Decreet Ijkwezen is daar heel duidelijk over. Het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft deze verplichte aanduiding middels een bekendmaking in de media wederom onder de aandacht gebracht van het bedrijfsleven. Dit naar aanleiding van klachten van ondernemers uit voornamelijk de rijstsector dat niet alle producenten zich houden aan deze regel. De grieven werden enkele weken terug gedeponeerd bij HI. Zo blijken er nog steeds rijstproducenten te zijn, die hun product in lbs-verpakking verkopen. Ondernemers die zich wel houden aan de kiloaanduiding, zijn van mening dat dit misleiding is en ook nog oneerlijke concurrentie in de hand werkt. Een lb is namelijk gelijk aan 0,45 kilogram. Er zijn sancties in het decreet opgenomen. Hoofd Waarborg en Ijkwezen, Marius Talea, waarschuwt dat voor opzettelijke misleiding van de consument sancties staan. In het Decreet Ijkwezen staan onder andere geldboete en zelfs hechtenis voor overtreding van deze wettelijke regeling.

De producent of winkelier is verplicht om naast de lbs de tegenwaarde van de kiloaanduiding te vermelden. ‘In Noord Amerika gebruikt men de lbs-aanduiding. Maar in Suriname passen wij het Europees gebruik van de kiloaanduiding, zegt Talea. HI-minister Michael Miskin zegt dat het beleid in de toekomst erop gericht zal zijn om van de koper een welgeïnformeerde consument te maken, die in staat is de juiste keuze te maken bij de aanschaf van goederen. Een bewuste consument laat zich niet bedonderen door een goed te kopen dat niet voldoet aan gestelde eisen voor onder andere het gewicht en de verpakking. Deze aanpak naar de consument toe is onderdeel van het geliberaliseerd beleid dat de regering voorstaat. De consument wordt niet aan zijn lot overgelaten in het spel van het vrije marktmechanisme.

In het geliberaliseerd beleid zal HI ook met verscherpte wetgeving streng letten op aspecten die te maken hebben met gezondheid, veiligheid en milieu in de productie en verhandeling van waar. Het is niet alleen de lbs/kiloaanduiding die verwarring brengt, zegt de HI-bewindsman. Zo wordt de volume in frisdranken aangeduid met ounce én met liter. Een ounce is gelijk aan 0,0295 liters. Belangrijk is dat de consument zelf goed erop let dat hij ‘waar’ koopt voor zijn geld. Van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is bekend dat zij nog altijd het geïmporteerde kookgas aan de consument doorverkoopt in lbs.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

07-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics