Nickerie.Net, vrijdag 08 juli 2011


Oud dc Hardeo Ramadhin: ‘De dc moet zijn verontschuldigingen aanbieden aan Nickerianen’  

Geplaatst: 08/07/2011

Paramaribo - ‘De districtscommissaris van Nickerie moet zijn verontschuldigingen aanbieden aan het Nickeriaanse volk. Hij moet weten dat hij geenszins gebruik moet maken van zijn macht, maar van zijn gezag. En wanneer hij eenmaal zijn gezag verliest, zal zijn functioneren bijna niet meer mogelijk zijn in het district’, zegt gewezen districtscommissaris van het district Hardeo Ramadhin tegenover Dagblad Suriname.
Ramadhin zegt persoonlijk niets tegen de dc te hebben. Maar het gaat om zijn handeling waarbij hij het heft in eigen handen heeft genomen om een burger af te ranselen. ‘Ik heb niets tegen hem, maar de persoon die op de stoel van de burgervader zit. Hij is zijn boekje te buiten gegaan; hij is een stap te ver gegaan. Hij moest het recht nimmer in eigen handen nemen. Hierdoor heeft hij het vertrouwen, welke in hem is gesteld, ernstig geschaad.’
Het is juist de burgervader die moet zorgdragen voor orde en rust binnen een district.

Hierbij somt Ramadhin een aantal artikelen op uit het Staatsbesluit van 23 juli 1990: Instructies districtscommissarissen. In artikel 6 lid 1 staat dat de dc verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid in zijn district. In artikel 7 staat dat de dc er zorg voor moet dragen dat wettelijke regelingen in zijn district worden geëerbiedigd en nageleefd. In artikel 10 staat dat de dc burgervader is in zijn district en het streven van hem moet erop gericht zijn om het algemeen en bijzonder welzijn van de burger in het district te behartigen, welke aan zijn zorg is toevertrouwd. ‘Dus ook al is iemand een zuiplap, zijn zorg is aan jou toevertrouwd als dc.’
Ramadhin legt er verder de nadruk op dat in het onderhavige geval een civiele kwestie speelde tussen de dc en de burger. ‘Niet dat de dc op straat liep en is aangevallen. In dat geval kan je praten van zelfverdediging om je slaan goed te praten.’ In deze kwestie waar er sprake is van een civiele zaak, diende er aangifte gedaan te worden bij de politie. Ook legt hij voor dat de dc van Nickerie middels het aftakelen van de burger, zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Dit moet in feite gepaard gaan met een eventueel verhoor door de politie. ‘Want jij bent juist de man die de wetten moet eerbiedigen en moet zorgen voor orde, rust en harmonie in het district. Dan ga je een burger afranselen. Waar is je moraal ethisch voorbeeld?’

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

08-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics