Nickerie.Net, dinsdag 12 juli 2011


Nieuw Front vraagt president duidelijkheid CTU, privéleger Bouterse
Geplaatst: 11/07/2011

Paramaribo -  ‘Welke is de wettelijke basis geweest voor de formatie van de CTU, hoe ziet de formatie van deze unit eruit, wat zijn de taken en de bevoegdheden van deze unit, hoe is de aansprakelijkheid van de leden van deze unit geregeld, onder welk ministerie ressorteert dit onderdeel en op welke post zijn de begrote kosten voor deze unit zichtbaar gemaakt?’ Deze vragen afkomstig van de assembleeleden van het Nieuw Front zijn in een schrijven gericht aan president Desi Bouterse. Het verzoek is gericht aan de president om het parlement te antwoorden. Aanleiding is het feit dat Justitieminister Martin Misiedjan bij de beantwoording in het parlement, de afgelopen week niet breedvoerig kon ingaan op deze materie.

CTU

Gesteld wordt dat de instelling van de CTU niet conform de Grondwet is geschied.  Het gaat om een bijzondere gewapende unit in Suriname, belast met de macht van optreden met zware wapens, zonder dat daaraan een wettelijke basis ten grondslag ligt. Binnen de gemeenschap wordt de CTU vooral gezien als een privéleger van Bouterse, geleid door zijn criminele zoon en gefinancierd door staatsmiddelen.Verder wordt gesteld dat de Grondwet aangeeft dat het Nationaal Leger tot taak heeft de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende machten en dat de inrichting van het Nationaal Leger bij wet wordt geregeld.

De Grondwet geeft tevens aan dat de politie tot taak heeft de handhaving van de openbare orde en de interne veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen en met de opsporing van strafbare feiten en toezicht op naleving van wettelijke voorschriften, op overtreding waarvan straf is gesteld. En dat onverminderd het bovenaangehaalde, zowel het Nationaal Leger als de politie belast kan worden met bijzondere taken bij wet te regelen.

Drugs crimninal, Drugscrimineel Dino BouterseEerder veroordeelde drugs- en wapencrimineel Dino Bouterse, zoon van eveneens voor drugshandel veroordeelde Desi Bouterse.

Ook geeft de grondwetgever duidelijk aan dat een wet in de formele zin nodig is voor bijzondere taken van het Nationaal Leger of voor de politie. De grondwetgever laat geen delegatiemogelijkheid open voor lagere organen om bij beschikking, resolutie of staatsbesluit andere organen met militaire en politionele taken te belasten. Ook geeft de grondwetgever duidelijk aan dat zowel de wetgever, de regering als de overige overheidsorganen de bepalingen van de Grondwet in acht moeten nemen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS/NSS/FOS Network

12-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics