Nickerie.Net, woensdag 13 juli 2011


Ouders uiten misnoegen over slechte examenresultaten

Paramaribo - Enkele ouders van examenkandidaten op VOS-niveau en enkele leden van oudercommissies van VOS-scholen hebben hun misnoegen geuit over de slechte examenresultaten. In eerdere berichtgeving werd vermeld, dat enkele jongeren zelf toegegeven hebben dat de Blackberry (BB) en Facebook (FB) de redenen zijn geweest voor het niet behalen van hun middelbaar diploma. Ook het onderschatten van de lessen kwam aan de orde. In een gesprek met De West hebben ouders uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat dat de reden geweest is.

Twee studenten zijn bezig met onbenullige dingen zoals Facebook en Blackberry, tijdens het studeren. Deze twee vormen van nieuwe technologie beïnvloeden de laatste tijd de schoolprestaties van vele jongeren op een negatieve manier. Op VOS-scholen zijn deze twee aspecten volgens velen de oorzaak van de ongekend lage slagingspercentages vergeleken met voorgaande jaren.

Ram Lachman, voorzitter van de Oudercommissie van de Henry Hassankhan Scholengemeenschap (HHS), voorheen Scholen gemeenschap Lelydorp (SGL), tevens ook ouder zegt, dat hij blij is dat leerlingen zelf hebben onderzocht wat de oorzaak is geweest van hun slechte prestaties. “De trend nu is het hebben van een BB, die jeugdigen tot laat ‘s avonds wakker houdt. Vroeger bereidden studenten zich van tevoren voor op een examen. Nu zien ze het nut niet ervan en gaan op de dag van het examen gewoon plaatsnemen en naar het examenwerk zitten staren”, zegt Lachman.

Op de HHS is gebleken, dat leerlingen bij hun schoolonderzoek beter hebben gepresteerd en juist bij het examen veel slechter. Dat heeft niet aan de schoolleiding noch aan de oudercommissie gelegen. De HHS, waar de resultaten redelijk zijn, stelt namelijk de studenten alle faciliteiten ter beschikking, die ze nodig hebben om gemotiveerd te raken. Lachman vindt dat ouders in dit opzicht meer verantwoordelijkheid moeten tonen en hun kinderen er op wijzen, dat een jaar overdoen een jaar verlies is . De communicatie tussen ouders en kinderen ontbreekt en verder besteden ouders onvoldoende tijd en aandacht aan hun studerende kinderen. Wim Wondel, voorzitter van de Oudercommissie op Lyceum 1 is die mening ook toegedaan. Hij benadrukt, dat om hem heen hij het dagelijks ziet. “De technologische ontwikkeling wordt op een verkeerde manier gebruikt. De jeugd houdt zich meer bezig met onbenullige dingen en pingen is een verslaving. De media en grote bedrijven spelen heel slecht in op hun verantwoordelijkheid. Media-ondernemers willen daarom alleen winst maken”, aldus Wondel. Verder zegt hij, dat sommige ouders er wel degelijk wat aan doen en wil hij, dat juist deze ouders andere ouders erop wijst hoe om te gaan met hun kinderen wat betreft schoolprestaties.

Een der ouders een zekere Letitia Amatsaleh, vindt juist dat het niet aan het gedrag van haar dochter heeft gelegen. De jongeren van tegenwoordig willen met de technologie meegaan, alhoewel het onderwijssysteem van nu dat niet toelaat. De leerlingen moeten dag in, dag uit dezelfde oude lessen volgen, die sommige ouders in hun schooltijd ook gehad hebben. Ook de docenten blijven niet achter wanneer het gaat om de slechte prestaties. Amatsaleh bevestigt dat op de school van haar dochter de docenten vaker verzuimen. “Zwangerschap speelde hierbij de grootste rol”, zegt ze. Bij de Algemene Middelbare School (AMS) waar de slechtste resultaten voor dit jaar geboekt werden, was niemand bereid tot enige reactie.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

12-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics