Nickerie.Net, woensdag 13 juli 2011


Sardjoe en Santokhi verwelkomen Djwalapersad
Geplaatst: 13/07/2011

Paramaribo -  Zowel erevoorzitter Ramdien Sardjoe als partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi heet Indra Djawalapersad van harte welkom in de partij waar zij haar politieke carričre begon: de VHP. Zij heeft samen met haar achterban haar herintrede gedaan in de moederpartij. ‘Vanuit mijn positie heet ik Djwalapersad welkom en spreek de verwachting uit dat zij vertrouwd raakt met de cultuur en de doelen van de partij’, luidt de reactie van erevoorzitter Sardjoe tegenover Dagblad Suriname.

Partijvoorzitter Santokhi, die op 3 juli werd gekozen, deed een oproep aan de ex-VHP’ers om terug te keren bij de moederpartij. ‘We verwelkomen een ieder die bereid is een bijdrage te leveren aan de verdere groei en versterking van de partij, zo ook mevrouw Djwalapersad en haar achterban. En we kijken uit naar andere personen die inmiddels de wens te kennen hebben gegeven om terug te keren tot de partij of als nieuweling willen toetreden tot de partij’, aldus Santokhi.

Sardjoe die gedurende 10 jaren heeft aangezeten als voorzitter, heeft altijd gepredikt dat de deur openstaat voor alle VHP’ers die om welke redenen dan ook de partij de rug hebben toegekeerd. ‘En we moeten ons niet richten op schuldvragen. Want daarmee wakker je een discussie die beslist niet bevorderlijk is. We moeten allemaal onze schouders onder het werk zetten en werken naar verdere opbouw van de partij, om de doelen en de ideeën van de partij te realiseren.’

De toetreding van ex-VHP’ers tot de partij wordt toegejuicht door de erevoorzitter. ‘Het kan alleen toegejuicht worden door mij. Maar voor de personen zal het even wennen en aanpassen zijn aan de nieuwe situatie.’ Sardjoe benadrukt het belang van het trekken van een streep achter de situaties en omstandigheden uit het verleden en zich te richten op het grotere belang. ‘Dan kunnen we een nog grotere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de totale Surinaamse natie.’

Het is een zaak van het nieuwe bestuur om in overleg met Djwalapersad te bepalen op welke wijze zij binnen de partij zal functioneren. Sardjoe stelt voorop dat de VHP haar doelstellingen wil realiseren die niet slechts reiken tot de achterban van de partij, maar de totale Surinaamse natie. Zo somde hij vraagstukken op met betrekking tot de veiligheid. Deze staan hoog op de agenda van de VHP.

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

12-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics