Nickerie.Net, woensdag 20 juli 2011


Nieuw Front boycot monoloog van Bouterse

President Desi Bouterse vannacht in De Nationale Assemblee. De Nieuw Front-fractie besloot vanochtend na de aanname van de begroting, de vergaderzaal te verlaten. De oppositionele parlementariërs wilden niet luisteren naar een monoloog van president Desi Bouterse, die uitvoering inging op diverse vraagstukken. Behalve de coalitie, bleef alleen Carl Breeveld (DOE) van de oppositie in de zaal zitten. Het staatshoofd zei “blij te zijn dat het grootste deel van het parlement wel het respect heeft om te blijven.

Het Nieuw Front om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het van te voren duidelijk was, dat Bouterse een monoloog zou houden. Tijdens de behandeling van de begroting is Bouterse niet in het parlement geweest. Hij wil volgens de oppositie niet in discussie treden, maar monologen houden. Na de aanname van de begroting, verlieten de 13 leden van het Nieuw Front gezamenlijk de vergaderzaal.

Verwijten onterecht “Wij hadden geen spreektijd meer, maar zouden wel graag willen reageren op wat de president zou zeggen. Zo zouden willen wij benadrukken dat wij niet overtuigd zijn door de beantwoording tijdens de behandeling van de begroting. Dat antwoorden niet zijn gegeven, of gedeeltelijk of volledig zijn uitgebleven”, zegt Mahinder Rathipal (Nieuw Front/VHP). Hij meent dat het Nieuw Front niet verweten kan worden het zich niet constructief heeft opgesteld. “Wij hebben de gehele behandeling meegedaan aan de discussies ondanks we weinig tijd hadden. We hebben op constructieve wijze een bijdrage geleverd”, zegt hij.

“Wij hebben de begroting niet afgewezen omdat we het zo graag willen afwijzen, maar hebben met redenen, moties en stemmotivatie aangegeven waarom wij tegen de begroting hebben gestemd’, benadrukt Rathipal. Leden van het Nieuw Front hebben tijdens de stemmotivatie gezegd dat er tal van punten zijn waarom niet vóór de begroting gestemd kon worden. “Zo is alles mis met het kostenplaatje van de begroting. Er zijn projecten opgebracht waarover geen duidelijkheid is gegeven, hoe die gefinancierd gaan worden”.

Rathipal somt verder op dat er op diverse vragen over werkzaamheden voor het ministerie van Openbare Werken helemaal geen antwoord is gegeven. Daarvoor heeft het ministerie een consultant in de arm genomen en enkele miljoenen Amerikaanse dollars tegen aangegooid zonder dit in de begroting het te verklaren. ”Wij gaan ook niet stemmen voor en begroting waarin de dienstplicht is opgenomen. Nog minder voor een begroting die een beleid ondersteunt waar mensen in dienst worden genomen en anderen zonder reden worden ontheven uit hun functie. Dan nog is het probleem dat de regering verschillende manieren het bruto binnenlands product heeft berekend in de begroting”, zegt de parlementariër.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS/FOS Network

20-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics