Nickerie.Net, donderdag 21 juli 2011


Centrale Bank: 'Regering, maak pas op de plaats!'

21/07/2011

Paramaribo - De regering zal stevig de vinger op de knip moeten houden voor wat betreft haar uitgaven en die beperken “tot ver beneden de geplande tekorten”. Anders zullen de positieve resultaten van de inkomstenverhogende maatregelen, die nu al zichtbaar zijn, weer snel verdampen. De monetaire reserve is de afgelopen tijd fors toegenomen. Stond deze eind 2010 nog op 670 miljoen US dollar, medio juli 2011 groeide die aan tot bijna 730 miljoen. De reserve is hiermee verder aangegroeid boven de internationaal gangbare normen. “De Centrale Bank zal haar restrictief monetair beleid voortzetten en het is vooral daarom gepast dat ook de overheid een pas op de plaats maakt. Voor stabiliteit van onze economie is het van groot belang dat de overheid inderdaad ver beneden het geplande tekort blijft”, waarschuwt de moederbank.

Integendeel moeten de door verwachte verhogingen van de prijzen van exportproducten de extra staatsinkomsten worden opgepot. Tegenslagen in tijden van dalende prijzen zullen dan goed opgevangen kunnen worden. “Een overheid die niet in staat is om in tijden van voorspoed overschotten te creëren, zal daartoe nog minder in staat zijn in moeilijke tijden van dalende prijzen van de exportproducten”, tekent de Centrale Bank op in een persbericht. In het nabije verleden is Suriname er al op pijnlijke wijze mee geconfronteerd dat prijzen van grondstoffen weer omlaag kunnen gaan. “Het is echter nog te vroeg om zich een onbezorgd optreden te veroorloven.” Onder meer door de vele projecten die de regering van plan is uit te voeren, is er namelijk toch nog sprake van een tekort aan middelen. Vandaar dat verdere voorzichtigheid in het financieel beleid is geboden.

Naast de waarschuwing stelt de bank ook gerust: “Als dit omvangrijke tekort (tussen 7 en 8 procent…red.) in historisch perspectief geplaatst wordt, mag toch van enige geruststelling sprake zijn, omdat realisatiecijfers traditioneel altijd beneden de geraamde (grote) tekorten uitkomen.” Verder wordt gesteld dat de vooruitzichten voor de private sector veelbelovend zijn. Er worden namelijk grote investeringen verwacht in zowel de olie-, goud-, als bauxietsector. “Het baart wel zorgen dat hierdoor oververhitting van de economie kan optreden, die voor spanning op de arbeidsmarkt kan zorgen en uiteindelijk een negatieve invloed kan hebben op het algemeen prijspeil.” Op internationale markten vindt steeds prijsfluctuatie plaats. Het is dus een kwestie van tijd, voordat prijsdaling van de exportproducten weer zal optreden.

Het creëren van fondsen waarop de Staat in tijden van neergang moet kunnen terugvallen, is dus een noodzakelijke voorwaarde om voort te gaan. “De Centrale Bank van Suriname is al bezig met het uitwerken van voorstellen gericht op het vormen van een stabilisatiefonds.” Met counterparts in Afrika en Azië en met internationale bankiers wordt nagegaan hoe een dergelijk fonds op te zetten en zo goed mogelijk te beheren. Deze voorstellen zullen nog dit jaar aan de regering worden voorgelegd.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

21-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics