Nickerie.Net, donderdag 21 juli 2011


Geen ziekteuitbraak onder padieplantjes

18/07/2011

NIEUW NICKERIE - Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), met name Regio-West, constateert geen ziekteuitbraak onder jonge padieplantjes. Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie in Nickerie, zegt dat het gaat om een normaal verschijnsel, waarbij de plantjes een andere kleur vertonen dan de groene. “Wij hebben wel gezien dat de gewassen aangetast zijn door insecten, maar dat hebben we vaker tegen het einde van de inzaaiperiode”, zegt Ganpat. Volgens de LVVvoorman is de rijstplant in elk stadium vatbaar voor ziekten en plagen.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat door gebrek aan fosfaat de plantjes ook een andere kleur krijgen. 1“Wanneer de plantjes aangetast zijn door plagen, zijn boeren geneigd dat aan te duiden als een ziekte”. Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie BoerenAssociatie, maakt zich zorgen over de situatie. De SPBA-voorzitter heeft een heel andere mening hierover.

Volgens hem moet LVV goed nagaan wat het is, omdat de plantjes niet meer herstellen wanneer ze éénmaal aangetast zijn. Oemraw vindt dat het ministerie met voorlichting moet komen om de boeren te wijzen hoe te handelen en wat te doen indien hun aanplant is aangetast. Hij adviseert de boeren om op de eerste plaats de arealen droog te leggen en vervolgens te bespuiten met het middel Best Act of Superkill. Er is ook sprake van schade, omdat op de arealen waar de gewassen zijn aangetast, de plantjes stierven waardoor er open plekken zijn ontstaan. Oemraw is er niet over te spreken dat de infrastructuur in de verschillende polders met de dag slechter wordt. “Boeren kunnen hun arealen niet makkelijk bereiken, omdat de polderwegen moeilijk begaanbaar zijn, waardoor zij de ziekten of plagen aan de gewassen niet in de gaten kunnen houden”, weet hij. Hij vindt dat LVV geen acties onderneemt om de polderwegen te herstellen.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

21-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics