Nickerie.Net, donderdag 21 juli 2011


Nickerie wil hogere zwampdam

Beta Debidien, 21/07/2011

Paramaribo - De districtsraad(dr) van Nickerie pleit voor ophoging van de lekbeteugelingsdam in het zuiden van het district. De ongeveer 33 km lange dam is speciaal opgeworpen om het water in de Nanizwamp tegen te houden. “Het beschermt niet alleen de omliggende landbouwarealen in het oosten van Nickerie, maar ook de bewoonde gebieden langs de Oost-Westverbinding”, zegt dr-lid Sohoraghatoen Santoe tijdens een presentatie in de districtszaal.

Volgens haar is de lekbeteugelingsdam over ongeveer 8 km redelijk hoog, maar het overgrote deel moet nog worden opgehoogd. In de regentijd bereikt de waterstand van de zwamp een onacceptabele hoogte, wat enorme druk uitoefent op de dam. “In het verleden zijn er breuken ontstaan waardoor de omliggende rijstarealen onder water liepen, met enorme verliezen voor landbouwbedrijven in dat gebied tot gevolg.” Het raadslid heeft vernomen dat er wel een plan van aanpak op tafel ligt, maar door gebrek aan middelen kan dat nog niet worden uitgevoerd.

Leden van NCCR hebben in het verleden een oriëntatiebezoek gebracht aan de ekbeteugelingsdam. ie beschermt omliggende landbouwarealen en woongebieden tegen het water uit de Nannizwamp.-dWTfoto/Beta Debidien .

Bovendien is er een aantal zaken, die ook dringend aandacht genieten in Nickerie. Ze ziet graag dat er haast wordt gemaakt met de installatie van waterschappen in de verschillende polders, zodat het waterbeheer efficiënter kan plaatsvinden. “Hierdoor krijgen rijstboeren meer zekerheid om optimaal in productie te gaan.” Districtscommissaris Laksmienarain Doebay heeft intussen een commissie geïnstalleerd die als taak heeft alles in kaart te brengen. “Er moet een plan opgesteld en aangeboden worden aan minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling, zodat de bewindsman een besluit neemt om de waterschappen uit te voeren in het district”, zegt Doebay. Volgens de burgervader gaat het om totaal twaalf waterschappen die dit jaar nog operationeel moeten worden in geheel Nickerie.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

21-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics