Nickerie.Net, donderdag 21 juli 2011


Resultaten AVF SPI beroerd Kweekschool Nickerie scoort beter

door Filia Enser en Beta Debidien, 21/07/2011

Paramaribo - Scholieren van de Algemeen Vormende Fase (AVF II) in Nickerie hebben veel beter gepresteerd vergeleken met die van het SPI. In Nickerie slaagden van de 53 kandidaten 32 direct (60,4 procent) terwijl op het SPI van de 148 maar 38 (25,7 procent) zijn geslaagd. “Een erg beroerd resultaat”, zegt Randjiet Jhagroe van het SPI. Na herexamen verwacht hij niet eens 50 procent geslaagden te halen daar 43 studenten herkansing hebben. Verder moeten op het SPI 67 personen het studiejaar overdoen. Ook Niermal Badloe, directeur kweekschool Nickerie, is niet helemaal tevreden. “Je wil natuurlijk een hoger slagingspercentage, maar helaas is dat niet gelukt.

Geslaagde scholieren van de AVF II in Nickerie vieren het behaalde resultaat. Echter werden landelijk op dit niveau bedroevende resultaten geboekt, net als op andere VOS-scholen.-dWTfoto/Beta Debidien.

“We hopen na de herexamens toch op 85 procent te eindigen” verklaart Badloe. Hij onderkent dat dit schooljaar er heel wat problemen waren, waardoor scholieren niet optimaal de lessen hebben gevolgd. Er waren heel wat verzuimen en laatkomers, terwijl anderen geen huiswerk maakten. Ook de ouderparticipatie liet te wensen over. “Ouders reageerden niet op briefjes en namen genoegen met een telefoongesprek”, beweert de kweekschooldirecteur uit Nickerie. Op de middelbare scholen zijn veel beperkt bevoegde leerkrachten. In Nickerie worden zelfs enkele onbevoegde krachten ingezet in lagere klassen. “We werken al jaren met dezelfde docenten. Het behalen van een goed resultaat hangt geheel af van de inzet van de leerlingen, omdat we weten hoe een docent zich inzet om de leerstof over te dragen aan leerling.”

Badloe verwacht dat over enkele jaren Nickerie zelfvoorzienend zal zijn voor wat bevoegde krachten betreft. Nu worden verschillende opleidingen op mo-A en mo-B niveau verzorgd. SPI-directeur Jhagroe vindt dat scholieren serieuzer moeten omspringen met de school en hun keuze. Sommigen weten niet eens waar zij aan toe zijn. AVF is namelijk gelijkgesteld aan het havo en geslaagden van het Mulo die niet naar het vwo kunnen, zien de kweekschool vaak als springplank voor vervolgonderwijs. De resultaten van de Algemeen Vormende Fase op het CPI worden morgen bekendgemaakt.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

21-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics