Nickerie.Net, donderdag 21 juli 2011


VIDS noemt verkiezingen West-Suriname ongeldig

21/07/2011

Paramaribo - Na een spoedvergadering schaart de directie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) zich achter het standpunt van de dorpshoofden uit West-Suriname die de verkiezingen van 16 juli ongeldig noemen. Bij deze verkiezingen is gekozen voorJeffrey Armaketo als enige dorpshoofd voor de dorpen Apoera, Section en washabo.

Dorpshoofden van deze dorpen verklaarden gisteren tijdens hun bezoek aan Paramaribo dat de verkiezingen van één dorpshoofd voor deze drie dorpen gezamenlijk, ongeldig zijn. Het voorstel voor het instellen van één dorpshoofd voor de drie betrokken dorpen is nooit geaccepteerd door de bevolking. ‘Het desbetreffende besluit is niet collectief en ondoordacht genomen en ondanks duidelijke protesten toch doorgedrukt.’ Volgens de betrokkenen gebeurde dit op een intimiderende manier. Daarnaast is de procedure en organisatie van de verkiezingen niet op de juiste wijze uitgevoerd. Vids was bijvoorbeeld niet aanwezig bij deze verkiezingen. De vereniging zal vandaag via een geplande persconferentie de zaak nader toelichten. Daarbij adviseert de Vids alle overheidsautoriteiten uitdrukkelijk om ook van hun zijde deze verkiezingen niet te erkennen. Zij stelt dat de huidige dorpshoofden gewoon in functie blijven tot de zaak is opgelost.

Vids roept de totale inheemse bevolking in het bijzonder uit de dorpen in West-Suriname op om alert te blijven en zich niet te laten intimideren of te laten opstoken.‘Wij maken ons zeer ernstig zorgen over de bemoeienis van bepaalde regeringsautoriteiten die zich bemoeien met interne bestuurlijke aangelegenheden van de inheemsen in Suriname. Als inheemse volken hebben wij recht op intern zelfbestuur zonder inmenging door derden, als onderdeel van ons recht op zelfbeschikking. Dit is door opeenvolgende regeringen erkend en gerespecteerd’, staat in een verklaring aan de pers. Volgens de vereniging is in de afgelopen maanden herhaaldelijk gemerkt dat er intensief wordt bemoeid in interne bestuurlijke zaken van bepaalde dorpen, waarbij er verdeel en heerspolitiek toegepast wordt wat onrust veroorzaakt. ‘Dit is funest voor onze gemeenschappen en wij wijzen dergelijke bemoeienis dan ook resoluut af.’ De Vids plant een bezoek aan West-Suriname en zal met de regering in contact treden over deze verwikkelingen en bedreigingen van de inheemse gemeenschappen.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

21-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics